Sollicitatieplicht 55+

Stelling uit het Kieskompas: Werklozen boven de 55 jaar worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht

Het CDA is het daar niet mee eens

Het CDA is voor het principe van sollicitatieplicht. Dat geldt ook voor 55-plussers.

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

Meedoen in de samenleving is voor bijna iedereen belangrijk. Werk speelt daarbij een grote rol. Voor inwoners, jong en oud, die een afstand hebben tot betaald werk willen wij kansen op beschutte werkplekken creëren en ze daarbij helpen. (...) Werkgevers willen wij helpen met de administratie die op ze af komt als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. De gemeente Midden-Groningen moet stimuleren dat ieder bedrijf in de gemeente Midden-Groningen tenminste één inwoner met een arbeidsbeperking in dienst neemt. 

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.