Werkgelegenheid

Stelling uit het Kieskompas: Langdurig werklozen moeten verplicht een leer-werktraject volgen

Het CDA is het daar mee eens

Het CDA wil werklozen de kans bieden om zichzelf geschikter te maken voor werk, in hun eigen belang en in het belang van de samenleving. Als zij dat structureel weigeren, zijn wij voor een verplicht leer-werk-traject.

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

Meedoen in de samenleving is voor bijna iedereen belangrijk. Werk speelt daarbij een grote rol. Voor inwoners, jong en oud, die een afstand hebben tot betaald werk willen wij kansen op beschutte werkplekken creëren en ze daarbij helpen. (...) Werkgevers willen wij helpen met de administratie die op ze af komt als ze iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. De gemeente Midden-Groningen moet stimuleren dat ieder bedrijf in de gemeente Midden-Groningen tenminste één inwoner met een arbeidsbeperking in dienst neemt. 

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.