WMO

Stelling uit het Kieskompas: Om zorg betaalbaar te houden, moet de bijdrage voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) omhoog voor hogere inkomens

Het CDA is het daar helemaal niet mee eens

Het verhogen van de eigen bijdrage legt een te grote druk op de welvaart van ouderen

Meer over dit thema uit ons verkiezingsprogramma:

De nieuwe taken op zorggebied vragen meer maatwerk. Wij stimuleren een goede samenwerking tussen professionele hulpverleners in de sociale teams en vrijwilligersorganisaties. Het Rijk wil dat gemeenten zorggelden de komende jaren efficiënter besteden. Alleen door samen te werken kan Midden-Groningen dat waar maken. Wij vinden het belangrijk dat mensen voor elkaar zorgen, en willen aandacht voor overbelaste mantelzorgers. Deze mantelzorgers willen we ontlasten door het oprichten van een mantelzorgloket.

Als de zorg voor een naaste in de knel komt, kan de gemeente bijspringen. Wij willen zorg dichtbij mogelijk maken, bijvoorbeeld door het bieden van ruimte hiervoor in bestemmingsplannen en bij het afgeven van vergunningen. Met minder regels bij de inkoop- en aanbestedingsprocedures maken wij zorg op maat mogelijk. Wij kiezen voor woon- en zorgvormen dichtbij als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. Met de blijvers-lening voor aanpassingen aan een woning stellen we oudere inwoners in staat om in hun eigen huis te blijven wonen. 

Lees ons hele programma hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.