Stelling uit het Kieskompas: de gemeente moet inwoners een subsidie geven voor het verduurzamen van hun woning, ook als daardoor de lokale belasting stijgt

Het CDA in Midden-Groningen is het daar niet mee eens

Klimaat- en energiebeleid vallen wat ons betreft onder landelijke regie. Wij willen dat daar werk van gemaakt wordt, en dat inwoners die dat niet betalen kunnen geholpen worden met het verduurzamen van hun huis. De gemeente moet daar actief de samenwerking voor zoeken met het Rijk, maar bijbetalen door de OZB te verhogen is wat ons betreft niet aan de orde.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.