Overheden zijn lang gewend geweest om van binnen naar buiten te werken. Op het provinciehuis werd er bedacht, bepaald, geïnitieerd en geregisseerd. Die tijd is voorbij. De maatschappij verandert waardoor de rol van de provincie is veranderd. De provincie is een schakel in de veranderende netwerksamenleving. De provincie moet openstaan voor initiatieven van buitenaf. Initiatieven en ideeën van inwoners, organisaties en instellingen en ondernemers omarmen, ondersteunen en faciliteren. Provinciale vraagstukken kan de provincie niet in haar eentje vanuit het provinciehuis oplossen. Daar hebben ze inwoners, ondernemers, professionals en gemeenten voor nodig. De kracht ligt in het samen zaken oppakken voor Groningen. Dit betekent dat de provincie de ene keer beleid maakt en in wet- en regelgeving zaken borgt, maar over het algemeen veel meer de rol heeft van faciliteren, stimuleren, dienstig zijn en mee de mouwen opstropen om aan de slag te gaan. Samen met de inwoners. 

Zichtbaarheid

  • Laat als provincie de Groninger samenleving zien wat je doet en betekent voor Groningen. De provincie moet actief werken aan haar zichtbaarheid. 
Open data

  • De provincie beschikt over veel gegevens (data) en stelt deze gegevens beschikbaar aan iedereen die deze wil gebruiken. Open data zijn openbare gegevens die gratis en zonder beperkingen beschikbaar worden gesteld, in open en computer-leesbare bestanden. De wet bepaalt wat openbaar is en wat niet, zoals persoonsgegevens. 
De rol van gemeenten

  • De afgelopen jaren heeft er een bestuurlijke opschaling plaatsgevonden. De provincie ondersteunt gemeenten waar nodig bij het oppakken van nieuwe taken. De provincie heeft een faciliterende rol bij het tot stand brengen van gewenste en noodzakelijke samenwerking, in welke vorm dan ook. 
Provinciale samenwerking

  • Wij vinden dat de drie noordelijke provincies met Top Dutch een succesvolle manier hebben gevonden om samen te werken op economisch vlak en willen dat de provincie blijft investeren in deze samenwerking op het gebied van marketing, branding en acquisitie. De Top Dutch-campagne heeft de regionale samenwerking versterkt. Daarnaast is de Top Dutch-campagne een mooie promotie voor onze regio.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.