• Het CDA heeft vertrouwen in onze ondernemers en gaat uit van hun eigen verantwoordelijkheid. Ondernemers moeten ondernemen en de provincie moet ideeën en initiatieven van ondernemers omarmen, ondersteunen en faciliteren. Met in het speciaal aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en voor land- en tuinbouwbedrijven.
  • Ondernemers krijgen te maken met duurzaamheid en digitalisering. De provincie moet ondernemers hierbij ondersteunen, bedrijfsontwikkeling en innovatie stimuleren en faciliteren.
  • Wij willen een provincie die ervoor zorgt dat er een goed klimaat is voor bestaande en beginnende ondernemers. Wij leggen daarbij het accent op het MKB en op de land- en tuinbouw, met daarbinnen het familiebedrijf, want juist deze groep vormt de ruggengraat van onze regionale economie. Daar waar de provincie kennisinstellingen ondersteunt, doet zij dit ten behoeve van MKB.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.