De provincie beschikt over veel gegevens (data) en stelt deze gegevens beschikbaar aan iedereen die deze wil gebruiken. Open data zijn openbare gegevens die gratis en zonder beperkingen beschikbaar worden gesteld, in open en computer-leesbare bestanden. De wet bepaalt wat openbaar is en wat niet, zoals persoonsgegevens.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.