De CDA bestuurdersvereniging afdeling Groningen(BSV) ondersteunt alle CDA-politici in gemeenten, provincie en waterschappen en zorgt ervoor dat zij een herkenbaar en onderscheidend CDA-profiel kunnen opbouwen.

Uitdragen van het CDA-gedachtegoed

De vertaling van het CDA-gedachtegoed naar de dagelijkse beleidspraktijk is onze belangrijkste missie. Daarnaast bevorderen wij het onderlinge contact tussen CDA-bestuurders op de diverse bestuursniveaus en behartigen wij de belangen van onze leden, zowel binnen als buiten de partij.

De CDA- Bestuurdersvereniging Groningen wordt gevormd door:

· Voorzitter: Rinus Michels,

· Secretaris: Aagtje Elderman-Star

 

Bestuursverantwoordelijkheid nemen!?

Themabijeenkomst voor alle CDA-leden in zaal Balk te Zuidhorn op woensdag 11 april 2018, aanvang 20.00 uur.

De eerste verkiezingen van dit jaar zijn achter de rug de onderhandelingen begonnen

• Waar en wanneer kunnen/willen we bestuursverantwoordelijkheid nemen.

• Wat betekent dit en hoe zien we onze taken en rollen.

• Hoe brengt het CDA dit thema in de praktijk vanuit landelijk, provinciaal en gemeentelijk perspectief.

3 sprekers nemen ons mee in hun ervaringen.

- Ruth Peetoom, voorzitter landelijk partijbestuur CDA

- Ronald Knegt, voorzitter CDA Statenfractie Groningen

- Erik Drenth, CDA wethouder gemeente Midden-Groningen

Komt allen! Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van CDA provincie Groningen, CDA Statenfractie en van de CDA Bestuurdersvereniging Groningen. Graag tot 11 april in zaal Balk te Zuidhorn,

Rinus Michels, voorzitter CDA Bestuurdersvereniging

Gert Brouwer Voorzitter CDA provincie Groningen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.