De CDA bestuurdersvereniging afdeling Groningen(BSV) ondersteunt alle CDA-politici in gemeenten, provincie en waterschappen en zorgt ervoor dat zij een herkenbaar en onderscheidend CDA-profiel kunnen opbouwen.
 

Uitdragen van het CDA-gedachtegoed

De vertaling van het CDA-gedachtegoed naar de dagelijkse beleidspraktijk is onze belangrijkste missie. Daarnaast bevorderen wij het onderlinge contact tussen CDA-bestuurders op de diverse bestuursniveaus en behartigen wij de belangen van onze leden, zowel binnen als buiten de partij.

De CDA- Bestuurdersvereniging Groningen wordt gevormd door:

· Voorzitter: 

· Secretaris: 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.