Onder het motto; “ niemand ongetraind de politiek arena in”, biedt het Steenkamp Instituut in Groningen scholing aan. Het cursusaanbod is veelzijdig en voor elk lid van het CDA interessant. Zo zijn er trainingen ledenwerving, debattrainingen en is er een opleiding voor (aankomende) raadsleden.
Het Steenkamp Instituut is de plek voor ontwikkeling en scholing waar leden van het CDA hun kennis een vaardigheden kunnen uitbreiden. Vaardigheden die essentieel zijn voor leden die een politieke functie gaan vervullen.    

Niemand ongetraind de politiek arena in.

Een duidelijke en aanspreekbare boodschap vanuit het CDA, daarin willen we groeien. In dit kader bieden we voor alle CDA bestuurders,  politiek actieven en andere belangstellenden dit seizoen de volgende trainingen aan. 

  • Training kandidaat raadslid. Zaterdag 14 oktober 2017  -  Gorechthuis te Haren van 9.30 – 15.00 uur.

  • Mediatraining. Oktober 2017. Nadere info volgt nog.

  • Campagnevaardigheden. November 2017

  • Cursus presenteren. December 2017

  • Minisymposium Zorg voor jeugd. 12 januari 2018

  • Cursus debatteren. Zaterdag 14 april 2018.

  • Cursus ledenbestand bijhouden. Dit i.v.m. nieuw computerprogramma.

Consulent voor het Steenkamp Instituut in Groningen is Annelien de Winter. Annelien wil graag iedereen die, in welke functie dan ook, actief is voor het CDA graag meehelpen zijn functioneren te optimaliseren. Kortom, haar doel is om enige bagage mee te geven waardoor het werk voor de partij minder energie vraagt en meer plezier oplevert.

Annelien heeft naast haar werkzame leven als boerin in vele bestuurlijke keukens mogen meedraaien. Ze is ooit begonnen als kaderleidster bij een landelijke vrouwenorganisatie, vervolgens Noordelijke Land en Tuinbouworganisatie. Daarnaast is Annelien actief geweest in het Waterschap, Provinciale Staten en is ze wethouder geweest. Momenteel is Annelien als scholingsconsulente toegevoegd aan het DB van CDA Groningen.

Deze vele bestuurlijke ervaringen, en met name wat scholing en ontwikkeling daarin hebben betekend, wil Annelien nu graag inzetten om een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van huidige en toekomstige actieve CDA-ers in onze provincie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.