Mijn naam is Robert de Wit. Als kind was ik al het gelukkigst met veel mensen om mij heen. En naarmate ik ouder werd, raakte ik ook steeds meer geïnteresseerd in wat er om mij heen gebeurde. Toen ik 22 jaar was ben ik lid geworden van het CDJA en sindsdien politiek actief in de provincie Groningen.  Ik ben communicatiespecialist en in het weekend ben ik als scheidsrechter op het voetbalveld te vinden. Ik sta niet graag aan de zijlijn maar wil altijd aan de slag. In mijn werk, als scheidsrechter en ook als politicus. Sinds 2015 mag ik statenlid zijn voor het CDA. Wat de provinciale politiek voor mij erg boeiend maakt zijn de (boven) regionale zaken die er spelen zoals de aardbevingsproblematiek, transities in de zorg, leefbaarheid, jongerenparticipatie, de energietransitie en het creëren van een gunstig investeringsklimaat (vergroten van de werkgelegenheid) in onze provincie.

Waarom het CDA

Het CDA past bij mij omdat ik geloof dat we als gemeenschap verantwoordelijk zijn voor elkaar en onze omgeving. Een sterkere samenleving kunnen we bouwen door zo goed mogelijk zorg te dragen voor elkaar en in gesprek te gaan over wat mensen bindt.

Waar wil jij mee aan de slag?

Ik vind dat iedereen prettig en veilig moet kunnen wonen in Groningen. Dat betekent onder andere: snelle en volledige compensatie van aardbevingsschade. Ook moeten we met elkaar aan de slag om de provincie Groningen voorloper te maken op het gebied van verduurzaming. En dat moeten we echt samen doen. Samen aan de slag voor een groen Groningen!

Woordvoering

Robert is woordvoerder op de volgende dossiers:

 • Bestuurlijke organisatie en herindeling
 • Samenwerkingsverbanden en deelnemingen
 • Economie en vestigingsklimaat
 • Financiën
 • Gaswinning
 • Toezicht gemeentefinanciën
 • Groningen AirPort Eelde
 • Internationalisering
 • Facilitaire Zaken/P&O/ICT
 • Communicatie en representatie
 • Kabinetszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Energie en energietransitie
 • Sport

 

Robert vlogt!

In mijn vlogs over Provinciale Staten neem ik je mee in het politieke landschap van de provincie Groningen. Wat is provinciale politiek en wat betekent het beleid dat de provincie ontwikkeld in de praktijk voor inwoners?

In deze vlog leg ik alles uit over de Provinciale Staten in Groningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.