Punten uit het CDA verkiezingsprogramma

Het CDA is een partij van iedereen voor iedereen. De Bijbelse boodschap is een inspiratiebron voor het CDA.

 • Iedereen denkt mee; iedereen doet mee.
 • Contact met de gemeente gaat eenvoudig.
 • CDA Pekela is voor herindeling.
 • Zowel in Oude– als in Nieuwe Pekela blijft een bibliotheek.
 • In de hele gemeente snel internet.
 • Voorzieningen moeten in stand blijven.
 • Aandacht voor voldoende huur- en koopwoningen.
 • Goed onderhoud van wegen, bruggen enz. is van groot belang.
 • Voldoende zorg dicht bij de mensen.
 • In Pekela blijft een politiepost.
 • In zowel Oude- als Nieuwe Pekela blijft een brandweerkazerne.
 • Sport en cultuur zijn belangrijke zaken.
 • Het Dollard College is belangrijk voor Pekela.
 • Verarming en vereenzaming moeten worden voorkomen.
 • Aanpak jeugdwerkloosheid heeft hoge prioriteit.
 • Aan vrijwilligerswerk en mantelzorg wordt veel waarde gehecht.
 • De gemeente schept goede voorwaarden voor bedrijvigheid.
 • De gemeente bevordert duurzaamheid.

 

Lees hier ons verkiezingsprogramma >>>

 

 

Jong en oud, klein en groot, rijk en arm, man en vrouw, ziek en gezond, student en gepensioneerd, ondernemer of werknemer en natuurlijk onze kinderen. Het CDA is een partij van iedereen en voor iedereen.

Iedereen doet mee!

Bij ons draait het om mensen, draait het om jou. Jouw geluk, jouw leefomgeving, jouw veiligheid, jouw levensonderhoud, jouw werk, jouw gezondheid, jouw geld en jouw gemeente. Wij richten ons tot iedereen die zich betrokken voelt bij de gemeente Pekela, een prachtige gemeente waar we trots op zijn.

Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen belemmerende factor zijn voor deelname aan de samenleving. Iedereen doet mee en hoort erbij. Iedereen die deel uitmaakt van de samenleving is daarvoor nodig. Het CDA wil initiatieven ondersteunen die deze samenleving dichterbij brengt. Het welzijnswerk in de gemeente kan hierin een stimulerende functie hebben.

Wij zijn een brede volkspartij geworteld in alle lagen van de samenleving. De Bijbelse boodschap is een inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor hedendaagse problemen en geeft invulling aan onze waarden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.