• Het CDA ondersteunt de top- en breedtesport in Groningen. De provincie moet gehandicaptensport stimuleren. Dat geldt ook voor de regionale stimulering van deelname aan sport.
  • Wij willen dat de ontwikkelingen en de kennis die worden opgedaan in de topsport ook ten goede komen aan de amateur- en breedtesport.
  • Wij willen in navolging van het nationaal sportakkoord in gesprek met de gemeenten en kennisinstellingen over het opstellen van een Gronings sportakkoord.
  • Wij zien bewegen en gezonde voeding als een belangrijk onderdeel van gezond leven en vragen daarvoor aandacht bij de sportverenigingen.
  • Wij maken ons sterk voor sportieve, gezonde scholen.
  • Wij stimuleren grote (top)sportevenementen: ze kunnen een bijdrage leveren aan het stimuleren van het bewegen van onze inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.