Onze reactie op "Zij aan Zij"

In februari 2020 heeft een groep CDA-ers, waaronder bestuursleden, fractieleden en onze wethouder, uitvoerig gedebatteerd over het visiedocument "Zij aan Zij". We hebben onze bevindingen in een brief aan het landelijk CDA kenbaar gemaakt. We hebben drie algemene opmerkingen: 1. Het is een lang document met een wollig en vaak moeilijk taalgebruik. Een korter document in begrijpelijke en duidelijke taal komt beter over bij leden en kiezers. 2. Het christelijk karakter van het CDA hoort een grotere plaats in dit document te krijgen. 3. We missen aandacht voor armoede in ons land. Daarnaast zijn er opmerkingen gemaakt bij de verschillende onderdelen van het document, waaronder over het landbouwbeleid. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.