19 november 2019

CDA Stadskanaal bezoekt CDA-congres

Aike en Agnes zijn op 9 november 2019 naar het CDA congres: Appèl XL in Utrecht geweest. We zijn deze dag in de gelegenheid geweest om met verschillende mensen in gesprek te gaan. We hebben gesproken met Fred Grapperhaus, partijvoorzitter Pieter Heerma, Jacco Geurts, Anne Kuik, Annie Schreijer, verschillende mensen de hand geschud zoals Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra en Agnes Mulder. Ook hebben we gesproken met de directeur van het partijbureau mevrouw Eppy Boschma, we zijn door haar uitgenodigd om bij haar terecht te kunnen met vragen, opmerkingen en problemen.

Een dag vol interactieve sessies over het Nederland  van 2030. Het programma was ‘zij aan zij’, we leven in een mooi land. Waarden als vrijheid, gelijkwaardigheid en burgerschap worden in het leven van alledag beleefd. Onze cultuur van samenwerken en van bevordering van talenten geldt als het kenmerk van ‘Nederland deltaland’, niet of jij en ik, maar zij aan zij. 

Er was een zeer gemoedelijke sfeer op het congres, saamhorigheid en ontmoeting stonden centraal. Er is zeker gediscussieerd over de stikstof problematiek en de pvas normen. Er is toegezegd dat de paragraaf over landbouw van het WI rapport Zij aan Zij aangepast zal worden. Het rapport zal ook nog in de landelijke bijeenkomsten besproken worden, o.a. op 27 januari 202 in Zwolle.

Tweede kamer-fractievoorzitter Pieter Heerma sprak over het doorgeslagen individualisme en een negatief mensbeeld hebben ervoor gezorgd dat we de grip op elkaar verloren zijn. Dat leidt tot een kille markt, waar van alles de prijs bekend is maar van niets de waarde. En tot een verstikkende bureaucratie van de overheid waar er voor iedere uitzondering een nieuwe regel wordt bedacht. We zijn te lang gaan denken over markt of overheid als twee zijden van dezelfde medaille. Daarbij wordt iets heel belangrijks over het hoofd gezien : ‘de kracht van de samenleving zelf.’ Het is tijd voor meer vertrouwen in mensen, in elkaar. Waar wij ‘zij aan zij’ samenwerken aan een mooiere samenleving en onze ogen openhouden voor alle mooie dingen die er al zijn.

Al met al een mooie dag en goed om kennis te maken met bewindslieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.