Ik wil een provincie waar ik echt wat aan heb!

Een overheid die bepaalt wat goed is voor haar burgers is verleden tijd. Burgers willen meedenken, meepraten en meebeslissen. Het besturen van een provincie begint bij de inwoners zelf. De provincie is er voor de burgers. Niet andersom! Dit betekent dat de provincie niet van ‘bovenaf’ zaken moet opleggen, maar eigen initiatief en verantwoordelijk moet stimuleren. Wij willen dat de provincie echt luistert naar wat er in de samenleving speelt en inwoners actief laat meedenken en meebeslissen. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol omdat zij het dichtst bij de inwoners van onze provincie staan.

De rol van gemeenten

Gemeenten staan het dichtst bij burgers. De provincie draagt bevoegdheden en taken met een regionaal karakter over aan de gemeenten, mits een gemeente voldoende schaal en bestuurskracht heeft om deze taken en bevoegdheden te kunnen uitoefenen. De schaalgrootte van gemeenten is hierbij van belang.

Dit vergt een opschaling van de huidige gemeenten naar grotere nieuwe gemeenten. De provincie vervult hierin een stimulerende rol, maar de gemeenten zijn zelf bepalend voor het proces, de wijze waarop en vorm waarin deze opschaling tot stand komt.

Duidelijke communicatie

Wij willen dat de provincie zichtbaar is en goed luistert naar haar inwoners. Dit betekent niet alleen maar informatie verschaffen maar het gesprek aangaan. Luisteren naar wat inwoners echt willen en actief om hun mening vragen. Ambtenaren en politici moeten achter hun bureau vandaan komen en de boer op. 

Meedenken en meebeslissen

Inwoners willen serieus genomen worden. De provincie moet niet voor, maar samen met gemeenten en inwoners bepalen wat goed is voor de provincie. Inwoners van de provincie Groningen moeten meedenken en meebeslissen over wat goed is voor Groningen. Neem ideeën en meningen serieus en doe er ook echt wat mee. Betrek gemeenten, belangenorganisaties, bedrijven, instellingen, maar betrek vooral ook individuele burgers. 

Openheid

Houd informatie niet achter gesloten deuren maar maak zoveel mogelijk informatie openbaar beschikbaar. Inwoners moeten zich kunnen verdiepen in wat er speelt en wie daar verantwoordelijk voor is zonder een hele procedure te moeten doorlopen. Openheid zorgt voor betrokkenheid en juist dat hebben we nodig om onze doelen te bereiken. 

Provinciale samenwerking

De provincie moet de samenwerking tussen de drie noordelijke provincies versterken om zo een krachtige onderhandelingspositie richting het Rijk en Europa te creëren. Als gemeenten intensiever moeten samenwer- ken en opschalen dan is het voor ons vanzelfsprekend dat de provincie ook goed kijkt welke taken bij de provincie horen, en hoe we die taken in samenwerking met gemeenten en andere provincies kunnen verdelen.

 

 

Het besturen van een provincie begint bij de inwoners zelf. De provincie is er voor de burgers. Niet andersom!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.