Ik wil dat mijn werk en woning goed bereikbaar zijn

Wij kiezen voor een goed bereikbare en veilige provincie! Slechte wegen, onnodig lange reistijden, de hoeveelheid vrachtverkeer en veiligheid op de weg mogen geen bron van irritatie zijn voor de inwoners van de provincie Groningen. Wij vinden dat onze provincie goed en snel bereikbaar moet zijn voor al het verkeer: automobilisten, fietsers, voetgangers en gebruikers van het openbaar vervoer. Het provinciaal wegennet moet de komende jaren op het huidig niveau blijven. De veiligheid van het wegennet en de aansluitingen op het gemeentelijk wegennet staan bij ons hoog op de agenda. Een goed provinciaal wegennet zorgt er niet alleen voor dat woon-werkverkeer soepel verloopt maar is noodzakelijk voor de economische ontwikkelingen van bijvoorbeeld de Eemshaven. De afgelopen jaren is er een enorme toename van vrachtverkeer door de dorpen in onze provincie, dit moet anders! Elektrisch rijden is in opkomst. Daarom willen wij de komende jaren zorgen voor meer oplaadpunten in onze provincie, bredere fietspaden en grote bedrijven stimuleren om hun vervoersbeleid te verduurzamen.

Grote projecten

 • De grote projecten zoals de Zuidelijke ringweg, de nieuwe weg bij Bedum en de veiligheids- en doorstroom- maatregelen N361 Bedum-Winsum, moeten vóór 2020 zijn afgerond.
 • Wij willen na de oplevering van de Zuidelijke ringweg een versnelde realisatie van de Westelijke ringweg.
 • Wij willen de N33 Assen-Zuidbroek verder verdubbelen op het traject Zuidbroek-Appingedam en daarna doortrekken van Appingedam naar de Eemshaven.

Vrachtverkeer

 • De hoeveelheid vrachtverkeer dat door de dorpen en kernen in onze provincie rijdt willen wij verminderen.

Duurzaam vervoer

 • Wij stimuleren elektrisch vervoer door onder andere te zorgen voor meer oplaadpunten voor auto en fiets en bredere fietspaden.
 • De fietsroute-plus trajecten moeten in de hele provincie worden uitgerold.
 • Wij willen grote bedrijven stimuleren tot een slimmer en duurzamer vervoersbeleid zoals het faciliteren van elektrische fietsen en oplaadpunten voor auto en fiets.

Spoor

 • Het spoor in Groningen willen wij optimaliseren en toekomstbestendig maken. Wij willen dat ook de ‘uiteinden’ van het spoorwegennet mee wordt genomen in deze ontwikkelingen, zoals het doortrekken van de lijn Veendam - Stadskanaal.
 • Wij maken ons sterk voor veilige spoorwegovergangen op het platteland.
 • Het aantal treinstoringen moet worden teruggebracht.
 • Wij willen dat de stad Groningen en het ommeland goed bereikbaar is door de mogelijkheden van ligthrail verbindingen of hoogwaardige busverbindingen te onderzoeken.
 • Wij zijn daarom voor een ligthrail verbinding Westerkwartier-Assen en een spoorlijn tussen Veendam - Stadskanaal.
 • Wij willen dat stad Groningen wordt aangesloten op het Duitse intercity netwerk. De provincie moet de mogelijkheden onderzoeken.

Vaarwegen

 • De vaarwegen bereikbaar maken en houden voor de scheepvaart en recreatie.
 • Wij willen dat er in elk dorp in onze provincie een mogelijkheid is voor vaarrecreant om aan wal te gaan.
 • Wij willen dat de hele provincie goed per boot bereikbaar is. Waterwegen en sluizen moeten goed op elkaar aansluiten.
 • Wij willen dat de zeesluizen worden vergroot en vernieuwd om onder andere de nationale vaarroute Lemmer – Delfzijl te verbeteren.

Openbaar vervoer

 • Wij pleiten voor een sterk hoogwaardig openbaar vervoer.
 • Bij de opstapplaatsen voor het openbaar vervoer voorzieningen bundelen zoals een gunstige ligging, een over- dekte fietsenstalling en gratis parkeergelegenheid.
 • Wij willen met de gemeente Groningen het gesprek aangaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de bus op de Grote Markt te behouden.
 • Openbaar vervoer op het platteland moet een basisvoorziening blijven.
 • Doelgroepen vervoer moet naadloos aansluiten op alle systemen voor openbaar vervoer.

Luchtvervoer

 • Wij willen Groningen Airport Eelde in stand houden.

Wij vinden dat onze provincie goed en snel bereikbaar moet zijn voor al het verkeer: automobilisten, fietsers, voetgangers en gebruikers van het openbaar vervoer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.