Ik wil geen zorgen hebben over zorg

Bij ons staan mensen centraal. Daarom ligt onze focus op een gezond leven, een gezonde leefomgeving en goede zorg voor onze kinderen. De vraag en de behoefte van mensen en kinderen naar zorg, ondersteuning en hulp staat voorop. De provincie moet ervoor zorgen dat zorg voor iedereen bereikbaar is en mensen zelf de regie hebben. Geen enkel kind of jongere in onze provincie mag buiten de boot vallen. Preventie kan ervoor zorgen dat jongeren op tijd de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Wij maken ons sterk voor een krachtige samenleving waarin iedereen gewoon kan meedoen. Actief meedoen in de samenleving betekent ook het nemen van je eigen verantwoordelijkheid en iets betekenen voor een ander.

Want samen kunnen we meer!

Zorg

 • Wij vinden dat zorg voor iedereen bereikbaar moet zijn. De provincie moet erop toezien dat; ambulancezorg, verpleeg,- en ziekenhuizen goed verspreid zijn.
 • Zorg en welzijn moet zoveel mogelijk onder een dak gehuisvest zijn.

Ouderenzorg

 • De provincie moet het mogelijk maken dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De provincie stimuleert initiatieven die hier een bijdrage aan leveren.
 • Ouderen moeten zelf kunnen bepalen hoe en wanneer ze gebruik willen maken van zorg. De provincie moet samen met betrokken partijen in kaart brengen wat de wensen en behoeften in de verschillende woongebieden zijn.
 • Wij steunen ouderen die samen met anderen zorg willen inkopen of woongemeenschappen willen opzetten.
 • Wij willen de toepassing van innovatie in de zorg op de werkvloer stimuleren.
 • Wij willen dat de provincie de regeldruk voor mantelzorgers vermindert.

Jeugdzorg

 • Wij willen ervoor zorgen dat betrokken partijen afspraken maken over de nazorg van jongeren die de jeugdzorg verlaten.
 • De provincie moet zorg dragen voor de uitwisseling van ervaringen die verschillende gemeenten hebben met de organisatie van jeugdzorg.
 • Wij zorgen voor een warme overdracht naar gemeenten en stimuleren kennisdeling.
 • Wij steunen gemeenten in hun taak en dragen dit uit naar het Rijk.
 • Wij stimuleren gemeenten om kritisch te blijven kijken naar jeugdzorg zodat geen enkele jongere buiten de samenleving valt. Wij zorgen dat de provinciale kennis op het gebied van jeugdzorg goed aan de gemeenten wordt overgedragen. En springen bij als dat nodig is.

Vrijwilligerswerk

 • Als we de komende jaren moeten bezuinigen dan willen wij vrijwilligersorganisaties zoveel mogelijk ontzien.

Wij maken ons sterk voor een krachtige samenleving waarin iedereen gewoon kan meedoen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.