26 februari 2019

CDA dringt aan op spoeddebat over de communicatie van 9 miljoen meerkosten voor het Leer-Sport-Park.

Gemeenteraad, maandag 25 februari 2019. Bijdrage CDA fractievoorzitter Nurcan Yilmaz.

Toen ik een kleine maand geleden op deze plek werd beëdigd als raadslid had ik niet kunnen bedenken dat ik vandaag hier zou staan als één van de aanvragers van een spoeddebat.

Helaas, het is niet anders.  Wat betreft het CDA gaat het vandaag om de communicatie van het college naar de Raad over het tekort op het Sport en Leerpark. Een tekort van 9 miljoen euro op het oorspronkelijk budget van 14 miljoen, waarover we moesten lezen in de media. De inhoudelijke behandeling van de overschrijding zal wat ons betreft vanavond niet gevoerd worden. Het CDA wil hiervoor eerst de inmiddels ontvangen informatie goed bestuderen. Voordat ik over ga naar mijn vragen wil ik u kort meenemen in de door mij opgestelde tijdlijn rondom het LSP en de communicatie hierover.

Op 11 juli 2016 heeft de Raad ingestemd met een budget van 14 miljoen voor de realisatie van het LSP. Hiermee heeft de Raad een kader gesteld.

Op 10 september 2018-  Tijdens de behandeling van het ‘voorontwerp bestemmingsplan LSP’ tijdens commissie fysiek geeft de wethouder geeft aan dat door stijgende kosten in de bouw de kosten voor het LSP hoger zouden kunnen worden. En dat er druk gerekend wordt om duidelijk te krijgen wat de uiteindelijke kosten zullen zijn.

Na een stilte van een aantal maanden stelt de Raad, lees SP, vanuit zijn controlerende functie een aantal schriftelijke vragen.

Dit is op 21/22 januari 2019.

De vragen zijn:

1) Is er een te verwachten tekort voor de bouw van het LSP?

2) Bij ja, hoe groot is het te verwachten tekort?

3) Bij ja, waarom is de gemeenteraad hierover nog niet geïnformeerd?

4) Bent u bereid de financiële gegevens te delen met de raad?

Ruim 3 weken later geeft het college, vanuit zijn informatieplicht,  op 14 februari 2019 de volgende antwoorden:

1)    1) Uitgaven bouwsector zijn de afgelopen jaren gestegen. Ook voor het LSP valt de actuele kostenraming hoger uit dan oorspronkelijk geraamd.

2)    2) Op korte termijn ontvangt u een raadsvoorstel waarin de omvang van de actuele kostenraming wordt geagendeerd.

3)     3) Het complete beeld van de kostprijsstijging is de afgelopen maanden tot stand gekomen.

4)     4) Vanzelfsprekend zullen de financiële gegevens bij het genoemde raadsvoorstel beschikbaar zijn.

De antwoorden op deze vragen zijn zo summier dat de Raad, net zoveel weet als in september, namelijk dat de kosten hoger zullen zijn dan begroot. Kortom, de Raad is nog steeds niet geïnformeerd over de omvang van de overschrijding van kosten.

Op maandag 18 februari wordt er in het presidium genoemd dat er na het collegeoverleg van dinsdag 19 februari mogelijk na die dag een brief naar de raad zal gaan. En opnieuw, wordt de Raad verder niet geïnformeerd.

Inmiddels is het op mijn tijdlijn dinsdag 19 februari 2019 19:30 uur.

Zoals vaak het geval is bij mij thuis op dat tijdstip, zit ik in de kappersstoel van mijn 9 jarige omdat ze het leuk vindt om mama allerlei rare kapsels aan te meten. Een ideaal moment voor mij om de actualiteiten te lezen op mijn iPhone.  U kunt zich wellicht voorstellen dat dit niet een ideaal moment was, maar een schrik moment werd, doordat ik via (social) media moest vernemen over een tekort van ruim 9 miljoen euro op het Leer en Sportpark.

19 februari 20:28 uur: De Raad ontvangt, via de griffie, het persbericht. Dit is 3 uur na de eerste berichten op social media.

Beste college:

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? De kaders zijn gesteld( 2016), de controlerende functie is ingezet (meerdere keren).

Hoe kan het dan dat de Raad ondanks de ingezette middelen in de afgelopen maanden om informatie over de mogelijke extra kosten van het LSP deze niet heeft gekregen?

Wanneer was het college op de hoogte van de overschrijding? En waarom is de Raad toen niet meteen geïnformeerd? (Informatieplicht)

Hoe kan het dat er opeens op 19 februari 2019, een week nadat de Raad een summier antwoord kreeg op de schriftelijke vragen, ineens wel informatie bekend was over de stijgende kosten?

En hoe kan dat de media op 19 februari wordt ingelicht, terwijl de Raad pas 3 uur later het persbericht ontvangt. In een democratie worden toch eerst de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het gemeentebeleid geïnformeerd?

Wat was de urgentie van het persbericht? Waarom vond het college het nodig om het persbericht op dat moment te versturen naar de media.

Ook wil het CDA graag weten hoe kan het dat de Raad, na ontvangst van het persbericht, eerst opnieuw heeft moeten vragen om extra informatie om pas op woensdag 20 februari het raadsvoorstel te mogen ontvangen?

Afsluitend: Het CDA is van mening dat er veel is misgegaan in de communicatie rondom het LSP naar de Raad toe. Het CDA betreurt deze gang van zaken. Behalve een reactie van het college op de zojuist gestelde vragen, wil het CDA weten wat het college gaat doen om herhaling te voorkomen? Tot zover.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.