16 oktober 2019

CDA stelt vragen over jeugdzorg.

De problemen in de jeugdzorg kabbelen maar voort, zonder dat er echt iets veranderd. Berichten geven aan dat zo langzamerhand 1 op de 5 kinderen in meer of mindere mate jeugdzorg ontvangt. Ook is er sprake van stapeling van zorg per kind. Dit is toch niet normaal. Daarbij lopen de kosten in onze gemeente hoog op. Het CDA heeft hier al herhaaldelijk naar gevraagd, echter concrete antwoorden blijven uit. Reden voor de CDA fractie van Veendam Wildervank om vragen te stellen aan het college van B&W in Veendam.

Ingrid Drent, lid commissie Sociaal.

Steller vragen: Fractie CDA
Onderwerp : Jeugdzorg

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

  1. Hoever staat het met de door te voeren veranderingen betreffende de inrichting Jeugd en WMO, zoals besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2019 ?
  2. Zijn door deze veranderingen al verbeteringen teweeg gebracht ?
  3. Is op dit moment al bekend welk bedrag de gemeente Veendam ontvangt ten gevolge van de incidentele compensatie die door het Rijk is toegezegd ?
  4. Door extra compensatie wil het kabinet de gemeenten in staat stellen om passende jeugdhulp te blijven bieden. Er vindt periodiek bestuurlijk overleg plaats met de gemeenten over de jeugdzorg en hoe deze te verbeteren. Er komt in het jaar 2020 een onderzoek met als doel het vast stellen van en/of in welke mate gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Dit onderzoek zal in het najaar van 2020 afgerond gaan worden.
    Vindt dit bestuurlijk overleg ook plaats met de gemeente Veendam en kan de gemeente duidelijk aangeven of en waarvoor wij structureel extra middelen nodig hebben ?
  5. Vallen er op dit moment ook kinderen tussen wal en schip ?
  6. Is de gemeente bekend met het onderzoek; Stapelingsproblematiek in het sociale domein van Harry Kruiter en Floor Kellerman ?

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.