01 maart 2021

CDA Veendam tegen kortingen gemeentefonds.

De ambtenaren in Den Haag hebben weer es een nieuwe formule bedacht voor het gemeentefonds.
Uit dit fonds krijgen gemeenten bijdragen van het Rijk voor de kosten die ze voor hun inwoners moeten maken om de gemeente leefbaar te houden.
De nieuwe formule pakt echter zeer negatief uit voor de bijdragen aan de Groninger gemeenten, behalve de stad Groningen. Voor Oldambt is dit bijvoorbeeld 5 miljoen minder per jaar. Voor Veendam zal het niet veel minder zijn. En we hadden al financiële problemen door o.a. de Jeugdzorg en de Sociale Werkplaatsen.

De CDA-regio Oost-Groningen en de Statenfractie hebben daarom een protestbrief opgesteld. Deze wordt dan door alle Groninger gemeenten aan BZK en de Tweede Kamer gestuurd. Ook is er de mogelijkheid om een motie in de gemeenteraad in te dienen en dit door het college als protest te laten indienen. Vrijwel alle gemeenten gaven Raadsbreed invulling aan het protest.
Echter niet in Veendam. Partijen waren ondanks aandringen niet welwillend om hieraan mee te werken. Blijkbaar menen de grootste partijen in Veendam dat ze hun eigen boontjes wel kunnen doppen.

Goede raad is in dit geval niet duur. Anne Kuik, 3e op de CDA-verkiezingslijst, was zaterdag jl. in Veendam.
Onze CDA-fractievoorzitter Ina Hilbrants nam de gelegenheid waar om het probleem aan te kaarten.
Anne Kuik gaf aan dat de herijking van het gemeentefonds inmiddels onder de aandacht is.
Ze zegde toe dit samen met CDA 2e Kamerlid Harry van de Molen op te pakken en bezwaar te maken.
Ook neemt ze dit onderwerp mee in de coalitie onderhandelingen.

Toch handig dat we als CDA-familie zowel provinciaal als in de tweede kamer goede contacten hebben.

Fractievoorziter: Ina Hilbrants.

(Foto: Henk Drenth, pixelfragma)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.