25 september 2019

CDA wil lokaal veiligheidsbeleid en ziet kansen energiestrategie.

In de commissie fysiek van 9 september jl. was het “Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2010-2023”onderwerp van gesprek. CDA commissielid Albert Oosting gaf aan dat het is goed dat er een Beleidsplan is met accenten die gelden voor Noord Nederland. Wel spreekt het CDA haar zorgen uit over het tekort aan politiemensen in de regio Noord Nederland. Laten we er voor waken dat er een toestand ontstaat die in het onderwijs manifest lijkt te zijn. Kennelijk denkt Den Haag dat we te veel fte’s hebben en hebben de verantwoordelijk bestuurders een beeld dat daar haaks op staat. Het moet in Den Haag zo snel mogelijk duidelijk worden dat er een formele overbezetting is en een feitelijke onderbezetting. Dus laten we dit beleidsplan vaststellen, echter vind het CDA dat we niet moeten dralen om ook voor lokaal Veendam een beleidsplan op te stellen en deze te onderbouwen met lokale feiten.

Ook stond het “Startdocument Regionale Energiestrategie (RES) Groningen“ op de agenda. CDA commissielid Albert Oosting zei hierover het volgende:

We hebben de informatiebijeenkomst in Scheemda bijgewoond. Het gepresenteerde document is duidelijk een fase in het proces dat is ontstaan als vervolg op het Klimaatakkoord. Volgens de planning zal er in maart 2021 een RES 1.0 gereed moeten zijn. Tijdens de presentatie in Scheemda bleek dat de RES op twee manieren kan worden bezien:

-          Een strategie van de overheid om de regio tot participatie te dwingen.

-          Een kans om regionale belangen goed in te passen. Genoemd wordt ook rekening te houden met het draagvlak.

 

Duidelijk werd dat het draagvlak bij de aanwezigen niet aanwezig is. Het CDA beziet het startdocument als een kans om lokale belangen in te passen. Ook Veendam heeft last van de gevolgen van klimaatverandering en zal de energietransitie moeten volgen. Het CDA zou het raadsvoorstel willen steunen vanuit de visie dat dit een kans is om zelf mee te bepalen hoe we de REZ lokaal insteken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.