12 juli 2022

Maiden speech CDA Raadslid Ingrid Drent-Sinot

Op maandag 11 juli hield onze nieuwe fractievoorzitter Ingrid Drenth haar “Maiden speech” tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Veendam.


Voorzitter, wethouders, raadsleden en andere belangstellenden.

Voor ons liggen de voorjaarsnota 2022 en de jaarrekening 2021 en de raad wordt gevraagd om deze vast te stellen. Mijn voorgangster, Ina Hilbrants, heeft het de afgelopen jaren vele keren mogen doen en aan mij nu de schone taak om haar te evenaren. Twee overzichtelijke stukken en veel dank aan degenen die hiervoor gezorgd hebben. Twee stukken waar de één meer vragen uit heeft gehaald en de ander meer antwoorden. Vragen die opkomen hoeven niet altijd direct gesteld te worden. Soms moet je even afwachten, maar absoluut niet achterover leunen. Waakzaam zijn en waakzaam blijven.

Veendam staat er op dit moment gelukkig goed voor door vele inspanningen en vooral door de juiste beslissingen te nemen op het juiste moment. Echter staan wij weer voor een uitdaging om te zorgen dat wij de komende vier jaar financieel gezond blijven. De woorden eerst zien en dan geloven hoor je vaak, maar wie ziet weet je het al. Wie niet ziet en toch gelooft is een gezegend mens. Wij mogen de komende vier jaar over onze schouders achterom kijken om even te herinneren waarvan wij geleerd hebben, zodat wij met deze bagage de juiste beslissingen nemen in de periode die voor ons ligt. Dat wij toekomstgericht gaan werken om deze gemeente nog leefbaarder en veiliger te maken voor onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Dat ze hier heel graag willen blijven wonen, omdat het een unieke gemeente is.

Wij zijn trots dat er weer woningen gebouwd worden in de gemeente. Wij hopen dat er zowel voor jong en oud de juiste woningen aanwezig zijn in Veendam.

Laten wij met elkaar in Veendam ons houden aan de normen en waarden. Dat is het beginsel van alles. Trots zijn op je woon- , werk- en leefomgeving. Rekening houden met elkaar. 
Alles begint klein en dat het mooie mag uitgroeien tot iets groots, maar laten wij het slechte, dat uiteraard ook klein begint, direct in de kiem smoren. Denk hierbij aan ondermijning en aan alles waarbij mensen uitgedaagd worden om zich niet aan de wetten en regels te houden.

Wij staan voor uitdagingen die wij samen met de inwoners aan moeten gaan. Uitdagingen waarin wij o.a. ook onze jeugd zeker in mee moeten nemen. Trots zijn wij op o.a. het jongerencentrum Break en op de jeugd die daar gebruik van maakt. Wij hebben mogen aanschouwen wat daar allemaal gedaan wordt. Trots ook op het Leer en Sport Park en alles wat er in Borgerswold gerealiseerd, georganiseerd en gedaan wordt.

De jeugd heeft het, net als vele anderen, de afgelopen twee jaren niet makkelijk gehad. Samen zijn en samen optrekken is het allerbelangrijkste. Wij moeten er zijn voor elkaar. Jong en oud. Jong met oud. Praten met mensen zorgt namelijk voor medemenselijkheid.

Waar wij ons zorgen over maken zijn de mensen om ons heen die het in deze tijd zowel financieel als persoonlijk moeilijk hebben. Je ziet veel eenzaamheid en armoede ontstaan, ook onder de inwoners van onze prachtige gemeente. Dat wij ook de komende vier jaar oog en oor moeten hebben voor de mensen om ons heen en om samen tot de juiste oplossingen te komen. Dat wij de ouderen in Veendam niet vergeten, want die hebben tenslotte Veendam opgebouwd tot wat het nu is.

Regelmatig staan in de voorjaarsnota de woorden ; er zijn geen nieuwe relevante ontwikkelingen en dan mogen wij er toch op vertrouwen dat het allemaal volgens plan gaat, maar dat er wel stappen gezet worden. Dat wij vooruit gaan en niet stil blijven staan. Stappen worden er ook gezet i.v.m. de klimaatverandering denk hierbij aan de warmtevisie. Stapsgewijs en wandelend? Wat het CDA betreft mag het ook snelwandelen worden.

De afgelopen Coronatijd ons geleerd dat wij alert moeten zijn op o.a. schoonmaak en ventilatiesystemen en wij denken daarbij extra aan de jeugd die naar de scholen in Veendam gaat. Zo staan er veel punten in de voorjaarsnota 2022 waar onze aandacht voor gevraagd wordt en waar wij alert op zullen zijn. 

Het CDA vindt dat een bereikbaar en actief gemeentebestuur bestaat uit mensen met een luisterend oor voor lokale wensen en problemen. Menselijk contact en aandacht voor de persoonlijke omstandigheden, behoeften en vragen van individuele inwoners staan voorop. Alleen dan is werkelijk oplossingsgericht handelen mogelijk.

Veendam dat er op dit moment gezond voorstaat door vele inspanningen en vooral door de juiste beslissingen te nemen op het juiste moment. De nieuwe gemeenteraad staat sinds kort voor de uitdaging om Veendam de komende vier jaar Ambitieus, Realistisch, Open en Samen-Gezond te houden. Maar bovenal  financieel gezond. Daarbij moet de samenwerking met de omliggende gemeenten zeker blijven bestaan, want er gaat niets boven Groningen.

Luisteren naar mensen en horen wat ze zeggen, maakt je tot een goede luisteraar. Niet alles kun je oplossen voor elkaar, maar wel met elkaar. Samen de kar trekken en samen Veendam sterk maken.

Coalitie en oppositie, zij aan zij. Zoals al gezegd zit het vaak in kleine dingen. Jezus kwam als baby op de wereld en nog wordt er iedere dag over hem gesproken. Hij heeft ons geleerd om in het kleine de wonderen te zien. Laten wij het goede zien in elkaar, oog en oor hebben voor elkaar. Durf elkaar aan te spreken op zaken en durf te vragen. Het is niet altijd wat het lijkt. Vooroordelen, inschattingen en denken te weten hoe het zit, zorgen soms voor onduidelijkheden en een verkeerde mening. Zorg met elkaar dat zelfs de kleine dingen, hoe onbenullig het ook lijkt,  goed lopen, zoals een  klein radertje in een machine. Wanneer deze niet meer goed functioneert, loopt het geheel niet meer.

Spreken is zilver, maar zwijgen is goud zei mijn vader altijd. Niet dat hem dit altijd is gelukt, net als het mij niet altijd zal gaan lukken.  Maar weten wanneer je moet zwijgen en wanneer je moet spreken is een les die je je leven lang meeneemt.

Wel wil ik mijn vanavond nog iets kwijt. Ik fiets veelvuldig door Veendam en constateer iedere dag weer dat er steeds meer bomen voorzien worden van een waarschuwingslint i.v.m. de eikenprocessierups. Zichtbare linten, maar degene  die deze linten plaats zie je meestal niet. Zo werken de meeste werknemers bij gemeente Veendam, voor velen onzichtbaar, maar ze verzetten veel werk voor de inwoners van Veendam. Hulde.

Wanneer je mensen wilt bedanken is het meestal gevaarlijk om namen te noemen en dat ga ik dan ook maar niet doen. Toch wil ik mijn mederaadsleden en daarbij ook de burgemeester en de wethouders hartelijke danken. Tijdens de avonden die deel uitmaakten van het  introductieprogramma waren de meeste van jullie iedere keer aanwezig. Voor menigeen was het allemaal gesneden koek, maar toch waren jullie er. Dit verdient zeker een compliment, want hierdoor was het voor mij  als nieuw raadslid een warm welkom. Het samen gevoel hebben jullie hierdoor zeker versterkt.

Daarnaast wil ik toch ook nog een speciaal woord richten aan de griffiers die ons met raad en daad bijstaan en waar je zo bij binnen kunt lopen voor een open oor of goed gesprek. En zoals gezegd is het altijd gevaarlijk als je mensen gaat bedanken, omdat je dan mogelijk toch iemand vergeet. Daarom als slot nog op deze manier.
Ik wil hierbij  iedereen, die mij op één of andere manier heeft ondersteund bij mijn nieuwe taak als gemeenteraadslid, hartelijk danken.  

Ingrid Drent-Sinot, Raadslid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.