09 oktober 2018

Nurcan Yilmaz: Help ouderen met aanvragen van toeslagen

Het CDA Veendam Wildervank wil dat de gemeente ouderen actief gaat wijzen op de subsidies waar ze recht op hebben. Veel ouderen maken van subsidies als huur- of zorgtoeslag op dit moment geen gebruik. Soms weten ouderen niet dat ze recht hebben op de subsidie of de aanvraag is te lastig. Dat moet anders, als het aan het CDA ligt.

Onderzoek van de ouderenbonden liet al eerder zien dat één op de zes ouderen geen huursubsidie aanvraagt en één op de tien ouderen laat de zorgtoeslag liggen. Soms gaat het om een paar tientjes, maar het kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. Onacceptabel, vindt het CDA, want ouderen kunnen deze financiële steun heel goed gebruiken.

Uit een kort online onderzoek van het CDA Veendam Wildervank blijkt dat Veendam ruim 8300 inwoners in de leeftijd van 45 tot 65 jaar heeft en ruim 6000 inwoners boven de 65 jaar. Het gemiddelde inkomen van de Veendammer per inkomensontvanger is € 26.100. Veendam telt 21.500 inkomensontvangers op 27.508 inwoners.

7,60 % procent van de huishoudens in Veendam heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen.

Op grond van deze cijfers zou je verwachten dat Veendam een grote groep inwoners heeft met recht op verschillende toeslagen. De vraag is of iedereen op de hoogte is en/of weet hoe deze toeslagen aangevraagd kunnen worden.

In de commissie Sociaal van 9 oktober a.s. zal het CDA commissielid Nucan Yilmaz hierover vragen stellen aan het college van B&W. Gevraagd wordt of het College onderzoek wil doen en inzichtelijk wil maken hoeveel 55+ ers er in Veendam zijn die deze toeslagen waar zij recht op hebben mislopen. Indien dit vergelijkbaar is met de bevindingen van de ouderenbonden is het verzoek aan het college om met een voorstel te komen hoe zij 55+ ers gaat wijzen op de toeslagen waar ze recht op hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.