27 juni 2020

Ontvlechting samenwerking Veendam en Pekela.

In de Raadsvergadering ligt het raadsvoorstel voor, waarin het college aan de raad om toestemming vraagt om met de gemeente Pekela in gesprek te gaan over de ontvlechting van de Kompanjie. Met de bedoeling om uiterlijk per 1 september 2020 te komen tot ontbinding van deze Gemeenschappelijke Regeling. Verder vraagt het college toestemming om, voor het geval er geen overeenstemming tussen beide gemeenten komt eenzijdig uit De Kompanjie te trede. Dit zal  dan automatisch ook tot het einde van de Gemeenschappelijke Regeling leiden omdat er slechts 2 deelnemende gemeenten zijn. De Kompanjie is per 1-2-2011 opgericht met het oogmerk om de ambtelijke organisaties van beide gemeenten samen robuuster te maken om op deze wijze de decentralisaties van het Rijk beter het hoofd te kunnen bieden. Daarvoor waren de gemeenten Bellingwolde en Menterwolde al afgehaakt.

Beide toenmalige burgemeesters hebben zich hier samen heel sterk voor gemaakt en op 1 februari 2011 werd hun kindje geboren. Echter het kindje had veel last van groeistuipjes, het wilde maar niet echt volwassen worden. Veel zorgverleners hebben zich erover gebogen en uiteindelijk kwam het tot rust. Maar ook de omgeving waarin het kindje moest gedijen was niet gelukkig met de situatie. De organisatie, opgetuigd met 2 gemeentesecretarissen en een directeur aan het hoofd bleek, met meerdere kapiteins op het schip, lastig te besturen. Mede door de soms uiteenlopende politieke inzichten van beide gemeenten.  Vooral ook het gelijke stemrecht, terwijl Veendam meer dan 2x zoveel inwoners heeft dan Pekela.  Ook het niet willen fuseren tot één gemeente met Stadskanaal en Veendam had daarop zijn weerslag. Het CDA ziet dit nog steeds als een gemiste kans! Uiteindelijk drukte de samenwerking voor de gemeente Veendam als een steen steeds zwaarder op de maag, met als resultaat in 2019 het in werking zetten van de ontvlechting van De Kompanjie, met als uiteindelijk resultaat het onderhavig raadsvoorstel.

Het CDA onderkent de problemen die de gemeente Veendam heeft met De Kompanjie en stemt in met het college om de stappen te ondernemen die nodig zijn om tot ontvlechting te komen. Zoals bekend zijn waren wij nog steeds voor een herindeling met Stadskanaal en Pekela, maar de Raad van Veendam heeft echter op democratische wijze verkozen om alleen verder te gaan. Pekela heeft zich in de raadsvergadering van 2 juni jongsleden eensluidend uitgesproken. Stadskanaal gaat voor een door de Kroon benoemde burgemeester. Dus die kans is voorlopig van de baan. 

Wat wij het college nog mee willen geven is het volgende: Zorg goed voor uw ambtelijke medewerkers. Ga goed in overleg met bonden en ondernemingsraden om de stress onder de mensen zoveel mogelijk te beperken. Velen van hen hebben dit allemaal al meegemaakt bij de oprichting van De Kompanjie. Bewaar de rust onder het personeel en zorg ervoor dat ze vertrouwen kunnen hebben in de toekomst.

Ina Hilbrants, fractievoorzitter CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.