20 april 2017

Zienswijze (bezwaar) tegen windpark N33 bij Veendam.

Tot 24 mei 2017 kunt u reageren bij: Bestuursrechtspraak Raad van State. Inspraakprojecten, InspraakpuntN33 Postbus 248, 2250AE Voorschoten

Zienswijze (bezwaar) tegen windpark N33 bij Veendam.

Omdat het ministerie mijn zienswijze niet heeft gehonoreerd richt ik mij tot u. De plaatsing van 8 winmolens pal naast de woonbebouwing van Veendam is barbaars, terwijl er oostelijk van Veendam ca 5 km. open ruimte is met vrijwel geen boerderijen of woonbebouwing, 3 km oostelijk geeft weinig hinder voor de omgeving.

Toen de plannen 15 jaar terug zijn ontstaan waren de windmolens ca. 30 meter hoog en dacht het provincie bestuur, industrie heeft energie nodig daar horen de molens thuis. In dit windmolenpark komen er windturbines van 135 meter ashoogte met ca. 60 meter vleugellengte. Nu kan de foute plaatsing nog voorkomen worden.

Het ministerie gaat met de plannen door ook al is de planprocedure niet doorlopen. De bouwvergunning is aangevraagd, ik denk dat de elektriciteit aansluiting in voorbereiding is, de bomen worden gekapt om ruimte te maken. Het lijkt dat het ministerie toezeggingen heeft van de Raad van State dat het kan doorgaan.

Windmolens nabij woningbouw maakt het wonen hinderlijk, denk maar aan de slagschaduw, geluidoverlast( laag frequent geluid kan mensen ziek maken), landschapsaantasting, met s avonds en s nachts steeds dat rode knipperlichten. De woningen in Veendam dalen in waarde door de nabije windmolens omdat het leven onaangenaam wordt. Er wordt gesproken over inpassing in het bestemmingsplan, hoe kan dat met windmolens die overal ver boven uit steken?

Er is veel overheidssubsidie op windenergie, nog meer als windmolens minder wind krijgen. Plaatsing bij de zeekust is veel efficiënter en met minder woonbebouwing. De initiatiefnemers van windmolens hebben de lusten, grote winsten en de omwonenden hebben de lasten, geen financieel profijt van de molens in de nabijheid.

Nu achteraf is er indertijd een foute keuze gemaakt om het windmolen park N33 zo dicht bij de woonbebouwing te situeren. Doordat het windmolenparkplan in de overheidsplanning lag kon het provinciebestuur geen ander plangebied meer inbrengen. En bleef het Crisis en Herstelwet windmolen plan N33 door denderen met als resultaat de situatie nu.

Alleen de Raad van State heeft de mogelijkheid om dit windmolenparkplan zo af te wijzen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.