01 september 2022

Beperking gewicht Gaarkeuken

 Jan Willem Slotema heeft namens het CDA fractie op 30 augustus vragen gesteld over de beperking van het gewicht brug Gaarkeuken, zodat vracht- en landbouwverkeer zwaarder dan 45 ton geen gebruik meer mag maken van brug Gaarkeuken.

Inleiding:
p 25 augustus 2022 kwam het bericht van Rijkswaterstaat dat voor de brug Gaarkeuken over het Van Starkenborghkanaal sinds donderdag 25 augustus 2022 een beperkt maximum gewicht voor zwaar verkeer geldt. Vracht- en landbouwverkeer zwaarder dan 45 ton kan vanaf dan geen gebruik meer maken van brug Gaarkeuken. Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft deze maatregel moeten nemen vanwege de constructieve staat van deze brug. De provincie Groningen heeft als wegbeheerder daarom borden geplaatst bij de brug met daarop het maximale toegestane gewicht van 45 ton. Ondernemers in de omgeving zouden hierover zijn geïnformeerd.

Vragen:
Tijdens de raadsvergadering van 25-5-2022 is door de CDA fractie een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over de onvoorziene slechte staat van de brug Gaarkeuken. Een zestal constateringen maakten deel uit van deze motie, met als opdracht aan het college dit over te brengen aan de betrokken instanties. 

1.    Welke reactie heeft het college ontvangen na het overbrengen van de constateringen betreffende de motie vreemd aan de orde van de dag?
2.    Het blijkt dat niet alle bedrijven die gebruik maken van vrachtverkeer over de brug Gaarkeuken, op de hoogte zijn gebracht van het beperkende gewicht. Van welk criterium, denkend aan gemeentelijk / gemeentelijk overschrijdende bedrijven, is uitgegaan bij het op de hoogte brengen van de bedrijven die gebruik maken van de brug?
3.    Waar is de conclusie op gebaseerd dat de komende jaren geen maatregelen nodig zijn om de brug te versterken?
4.    Verkeer zwaarder dan 45 ton moet gebruik maken van andere routes. Welke maatregelen worden er genomen om te voorkomen dat de veiligheid voor medeweggebruikers en door het zwaardere verkeer in het geding komt?
5.    Zijn de wegen die hiervoor worden gebruikt bestand tegen de hoeveelheid aan extra zwaar verkeer?
6.    Welke maatregelen neemt het college om Rijkswaterstaat tot spoed te manen om de brug zo spoedig mogelijk te versterken? Dit o.a. om de wegen die nu extra worden belast sneller te ontlasten.

Toelichting:
Beperking gewicht brug Gaarkeuken zal tot overlast lijden voor omliggende wegen en door komende jaren geen maatregelen te nemen bedrijven met zwaarder dan toegestaan vrachtverkeer voor meer kosten en tijdverlies zorgen.

 

 

Zie ook Schriftelijke vragen over beperking gewicht Gaarkeuken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.