04 november 2018

CDA minister Hugo de Jonge ontvangt manifest over de mantelzorg van de dorpscoöperatie Grijpskerk

Op zaterdag 3 november hield het CDA haar jaarcongres op het voormalig terrein van de SuikerUnie in Groningen. Op de vrijdagavond er voor waren de diverse ministers, staatssecretarissen en kamerleden actief in de her in te delen Groninger en Friese gemeenten.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge was op uitnodiging van het CDA Westerkwartier te gast bij de dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden en liet zich daar informeren over de formele en informele zorg die in en vanuit de Nieuwe Wierde wordt geleverd.

Na een woord van welkom door CDA lijsttrekker Hielke Westra gaf de dorpscoöperatie de minister een toelichting op de ontstaansgeschiedenis. Toen de Zonnehuisgroep Noord in 2016 aan gaf te gaan stoppen met de ouderenzorg in de Wierde kwam het dorp in beweging. In samenwerking met het college en de gemeenteraad van Zuidhorn werd er een nieuwe zorgverlener gevonden in de vorm van de NNCZ. Het dorp werd gevraagd om daar op aan te sluiten om ook de zorg die niet ergens wettelijk is geregeld (de informele zorg) te organiseren. Daaruit is na een enquête de dorpscoöperatie ontstaan die vervolgens het dorpsloket heeft georganiseerd. Het dorpsloket heeft een groot aantal vrijwilligers die bereid zijn om kleine zorgtaken te verrichten zoals het van en naar het ziekenhuis brengen, het gras te maaien of om eens iemand gezelschap te houden.

Het dorpsloket krijgt steeds vaker vragen van mantelzorgers om hen tijdelijk te ontlasten en soms zijn dat vragen die op de scheidslijn liggen van de formele en de informele zorg. Bijvoorbeeld het gezelschap houden van iemand die een aantal keren per dag lichamelijke verzorging nodig heeft.

Aan het eind van de bijeenkomst heeft de dorpscoöperatie Grijpskerk Verbonden minister de Jonge een manifest aangeboden om de positie van de mantelzorger onder de aandacht te brengen. Mantelzorgers hebben doorgaans geen behoefte aan een financiële vergoeding, een high tea of een mindfulness programma als waardering. Per mantelzorger is de invulling van een dagdeel, zonder zorg te hoeven dragen, verschillend. Het simpelweg eens een middagje naar de kaartclub, naar de verjaardag van je zoon of een bezoekje bij de kleinkinderen kunnen maken is al voldoende.

In de reactie gaf de minister aan dat de zogenaamde respijtzorg waardoor mantelzorgers eens een dagje weg kunnen, in de wet geregeld is. Maar dit vraagt nog wel meer bekendheid en uitwerking. Ook de aansluiting van de informele op de formele zorg vraagt aandacht op gemeentelijk niveau.

Het dorpsloket is daarvan al een goed en mooi voorbeeld. De minister sprak bij zijn vertrek dan ook de waardering uit naar de vrijwilligers van het dorpsloket en de dorpscoöperatie.

Op zaterdag 10 november a.s. is het de ‘Dag van de mantelzorg’.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.