19 juni 2018

CDA Westerkwartier geborgen in de Roomster Borgh

Woensdag 13 juni 2018 werd onder aanvoering van Hielke Westra, lijsttrekker van het CDA – Westerkwartier, met het daarop volgend tiental voor de komende gemeenteraadsverkiezingen welkom geheten door Theo en Ineke Tel in de Roomster Borgh.

Een unieke locatie om te vergaderen, te trouwen of te exposeren. Hierbij nogmaals dank voor de unieke mogelijkheid die aan ons door hen werd geboden.Voor aanvang van de vergadering werd er door Ubo Bezuyen, één van de ontwikkelaars van het Beeldkwaliteitsplan De Hoven een korte uitleg en rondleiding in de wijk gegeven.

De Hoven is het derde en laatste gedeelte van de nieuwe wijk Oostindie. Omdat de wijk gelegen is tegen de provinciale grens met Drenthe worden er Drentse landschapselementen meegenomen in dit nieuwe gedeelte. Heide, brinken, vennen en een Havezathe als tegenhanger van de Waterborgh in de wijk Wolveschans. In plaats van de eerder aangegeven 500 woningen, komen er in De Hoven 400. Ruimere kavels en elementen zorgen hierbij voor een prachtige Drentse invloed.

Na de rondleiding, werd er in de Borgh vergaderd, waarbij ook het jongere CDJA is betrokken.Samen werkend aan een campagne voor alle inwoners van het nu nog uit vier gemeenten bestaande gebied. Een campagne met aandacht voor Jan en alleman, van jong tot oud, in alle hoedanigheden van hun levensomstandigheden. Kortom, een duidelijke en aansprekende campagne van het CDA. Om daarna met een uitstekende uitslag na de  gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 november 2018 op te gaan naar de nieuwe gemeente Westerkwartier op 1 januari 2019.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.