19 december 2022

Derk Boswijk hoort landbouwproblemen aan in Westerkwarier

Op uitnodiging van het CDA Westerkwartier kwam Derk Boswijk op maandag 12 december naar onze gemeente. Namens de fractie hadden Ymte Sijbrandij en Geertje Veenstra een bijeenkomst georganiseerd waarbij er, naast Derk, veertien jonge boeren uit onze gemeente uitgenodigd waren. Op de boerderij van familie Neutel spraken hierbij vier boeren specifiek over hun bedrijfsvoering en waar ze tegenaan lopen met ons huidige beleid.

De bijeenkomst werd gehouden bij familie Neutel in Saaksum die zelf PAS-melder is. De boeren en Derk werden met koffie ontvangen in een van hun schuren. Geertje Veenstra heette een ieder van harte welkom waarbij de opzet van de bijeenkomst werd benoemd ‘ We willen vanuit diverse kanten van de bedrijfsvoering inzichten meegeven aan Derk, wat huidig beleid met deze (jonge) ondernemers doet en wat voor toekomstperspectief zij hebben’. Tijdens een korte rondleiding werd de problematiek rondom de PAS-melders aan Derk voorgelegd. Vervolgens hebben we onder het genot van koffie binnen de andere drie boeren aangehoord. Sijbrandij opnieuw: „Melkveehouder Richard Oudshoorn sprak verder over de derogatie en dat hij nu extra mest moet afvoeren terwijl uit de meetpunten in Westerkwartier blijkt dat de waterkwaliteit aan alle eisen voldoet. Vraag blijft dan dus liggen waarom er mest moet worden afgevoerd volgens de nieuwe regeling. Er is niet aangetoond dat bemesten nadeling is voor het gebied. Jantina Nieuwenhuis heeft een biologisch melkveebedrijf in Fransum overgenomen. Zij krijgt de financiering niet rond omdat zij geen Natuurbeschermingsvergunning heeft. Zij moet volgens het stikstofkaartje van minister Van der Wal 95 procent van haar stikstofrechten reduceren, terwijl zij nota bene biologisch boert... Tot slot sprak akkerbouwer Hilco Bos over het project Potato Valley waar hij bij betrokken is.”

Boswijk hoorde de problemen serieus aan, maar gaf tegelijkertijd aan in een lastige coalitie te zitten. „Hij heeft verder aan de ene kant te maken met Tjeerd de Groot (D66) en aan de andere kant met de BBB. Die benoemt ook volgens Boswijk de problemen wel goed, maar komt niet met oplossingen. Boswijk vertelde ook dat het moeilijk was om op korte termijn iets voor PAS-melders te doen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.