02 november 2018

Een veilig en betaalbaar (t) huis

Het is belangrijk dat je een dak boven je hoofd hebt om je te beschermen. Dit is een van de basisbehoeften van de mens. Betaalbaar wonen is daarbij erg belangrijk. De woonlasten stijgen elk jaar en voor steeds meer mensen wordt het moeilijker rond te komen. Het aantal werkende arme stijgt. Via de Gemeente is er de mogelijkheid om inkomensondersteuning aan te vragen. Je kan dan denken aan het kwijtschelden van gemeentelijke lasten.

Een groot onderdeel van de woonlasten zijn ook energiekosten. Er worden steeds meer maatregelen getroffen om energie te besparen. Wold & Waard is op weg zijn woningbestand Energie Neutraal te maken. Rond de 70% van het woningaanbod in het Westerkwartier bestaan echter uit koophuizen. Het is dan ook belangrijk dat subsidies en duurzaamheidsleningen er blijven. Wold en Waard biedt op dit moment zijn huurders de ‘Bewust Wonen Actie’ een goede actie wat voor woningeigenaren in het Westerkwartier ook interessant kan zijn. 

Het aanbod in koopwoningen neemt af en voor starters op de woningmarkt wordt het steeds moeilijker om een huis te kopen. Naast dat het goed is om voor starters woningen te bouwen is het ook belangrijk om voor de doorstromers huizen te bouwen. De doorstromer laat een woning achter voor de starter. Zo krijgen we doorstroming in de woningmarkt en dat is ook nog eens extra goed voor de aanverwante bedrijven (zoals timmerman, schilder, stoffeerder, meubelzaak). Door onder andere schaalvergroting komen er steeds meer agrarische gebouwen maar ook industrie/kantoorpanden leeg te staan.

Om verpaupering tegen te gaan is actief beleid op herontwikkeling en hergebruik nodig. De plek waar je opgroeit en het fijn hebt is vaak ook de plek om te blijven. Daarom is het belangrijk dat er mogelijkheden zijn voor lokaal initiatief in de kleinere dorpen. Voor de vele kleine dorpen kan afzonderlijk beleid worden gemaakt met de inspanningsverplichting de leefbaarheid op peil te houden.

Voor de grote plaatsen is dan het wijkenbeleid. Ook wonen en werken er een groot aantal inwoners in een deel van het aardbevingsgebied. Wij als gemeente hebben de plicht bovenop dit dossier te zitten. Want een veilig huis is er om je te beschermen. Plus je mooiste plek in dit schitterende Westerkwartier … dan ben je … THUIS !

Hartelijke groet van,

Reinette Gjaltema van der Laan

Kandidaat nr. 3.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.