16 december 2022

Geen toekomst voor de wolf in Westerkwartier

De motie met bovenstaande titel ingediend door CDA Westerkwartier en ondersteund door VZ Westerkwartier – Sterk Westerkwartier en VVD Westerkwartier werd met grote meerderheid aangenomen in de raad van 14 december.

Grote zorgen werden in de motie naar voren gebracht over het snelle uitbreiden van de populatie, sinds de wolf zich in 2018 heeft gevestigd in Nederland. Niet alleen dierenhouders in het Westerkwartier zijn door hun gedode of verwonde dieren getroffen, ook het toenemend gevoel van onveiligheid leeft bij veel mensen die de natuur in trekken.

Hoewel er in Drenthe al een vergoedingsregeling is voor gedode landbouwdieren is deze er nog niet in de provincie Groningen.

Door het aannemen van de motie heeft het college de opdracht er bij de betreffende provinciebesturen aan te dringen het beschermingsniveau van de wolf naar beneden bij te stellen, zodat verjagen en bejagen wanneer nodig mogelijk wordt. Ook heeft het college de opdracht gekregen bij de provinciebesturen aan te dringen alle schade die de wolf aanricht, snel en ruimhartig te vergoeden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.