23 juli 2018

In gesprek met het Sociaal Platform Senioren Westerkwartier

Op 23 juli 2018 is een delegatie van CDA Westerkwartier in gesprek geweest met Sociaal Platform Senioren Westerkwartier.  Dit platform is samengesteld uit bestuurders van senioren organisaties (PCOB Leek , PCOB Grootegast, PCOB Zuidhorn, KBO Leek, SVWK en FNV Senioren Westerkwartier) n het Westerkwartier om samen op te trekken waar nodig en waar het kan, maar wel met behoud van eigen identiteit en visie.

Onderstaande speerpunten zijn aan de orde geweest in ons overleg.

Voldoende inkomen voor ouderen. Pak hoge ouderenwerkloosheid aan en voer doelgericht lokaal armoede beleid.

Vanaf 50 behoor je tot de senior. Deze kan je ook weer onderverdelen in een jonge senior en een oude senior. (Maar we waren het wel met elkaar eens.. we voelden ons allemaal nog lang geen senior). Maar in het arbeidsproces ben je vanaf 50 plus al minder geschikt. Wij hebben gesproken hoe deze ouderen worden begeleid en ondersteund. Er is veel aandacht voor de Wajonger of arbeidsgehandicapten, maar minder aandacht voor de 50 plus. Heeft de gemeente voldoende in beeld om hoeveel personen dit gaat, maar ook bij voorbeeld de voedselbank. Is deze groep voldoende op de hoogte van de mogelijkheden voor ondersteuning die er zijn. Er is weinig bekendheid. Niet alles wordt meer duidelijk gepubliceerd in huisaanhuis kranten en de meesten zijn nog digibeet of misschien ook veel analfabeet.  Persoonlijke benadering en uitleg komt het beste terecht (denk aan kaartenactie van o.a. Humanitas).  Als CDA Westerkwartier wordt gedacht aan Leermeester-Gezel of loonkostensubsidie voor een 50 plusser. Bij aanbestedingen lokaal inkoopbeleid en bijvoorbeeld inzet van oudere arbeidskrachten (local return of investment) afdwingen dit kan worden aangegeven in de aanbestedingsbrief.

Integrale aandacht voor wonen en zorg

Het beleid is er op gericht om zolang mogelijk thuis te wonen. En de meeste ouderen willen dit dan ook graag. Ook hier wordt benadrukt tot een persoonlijke uitleg en begeleiding bij voorbeeld aanpassingen in of aan je woning. Uiteraard maatwerk en het liefst een beetje vlot. Het makkelijk aanpasbar maken van woningen zou een speerpunt kunnen zijn in de aanbesteding van woningbouwprojecten. Of een bouwproject langs een matrix leggen.. seniorproef.

Een veilige gemeente

Ontmoeting is de kern. Veiligheid kenmerkt zich ook in bijvoorbeeld de aanleg van een zebrapad (centrum Leek) of een goed begaanbare stoep. Bij een beschutte wijk wordt gedacht aan bijvoorbeeld een buurtapp. Ook is de wijkagent besproken. Een herkenbare persoon die ook bekend is bij bewoners en in de omgeving. Camerabewaking gaat ons iets te ver. We hebben gesproken over de lokale inclusie waarin veiligheid maar ook privacy belangrijk zijn en een gevarieerde woonomgeving met sociale cohesie en omzien naar elkaar (oud en jong).

Digitalisering zonder uitsluiting

Overzichtelijke gemeentelijke website. Met heldere begrijpelijke zoekfuncties. Maar ook papier blijft belangrijk of informatiekaarten. De gemeentelijke pagina in de huis aan huis bladen wordt ook belangrijk gevonden. Het seniorweb en andere computerhulp wordt erg gewaardeerd.

Aandacht voor zingeving

Via de Schutse zijn ongeveer 400 tot 500 vrijwilligers actief. Er zijn vormen van subsidies voor vrijwilligers en hun vrijwilligers werk en deze subsidies (hoe klein van bedrag soms ook) moeten blijven. Bepaald werk moet ook echt vrijwillig blijven en mag nimmer de rol van de professional vervangen,. Mag dus niet verdringend werken ten opzichte van betaald werk. Hier moet de overheid op toezien. Er wordt ook wel gezegd: ‘vrijwilligers zijn de ruggengraat van de samenleving’. Ook moet de gemeentegids blijven. Dit is een overzichtelijke gids met alle informatie voor de inwoners.

Op 3 oktober dan is er om 14 uur een verkiezingsdebat in de Schutse en op 9 oktober in Zuidhorn. Hopelijk met een goed gevulde zaal waarin we met elkaar in debat kunnen gaan over deze en andere onderwerpen.

Uiteraard zijn er nog veel meer onderwerpen te bespreken (zoals ouderenvervoer). Maar wie weet komen die op het debat naar voren. Deze besproken punten stonden vermeld op een kaart van KBO-PCOB met aandacht voor ‘een seniorvriendelijke gemeente’.

Het was een zeer interessante en open gesprek waarbij de conclusie is dat wij het nu met deze seniorengroep hebben besproken, maar dat er ook veel is, wat geldt voor al onze inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.