28 september 2018

Ruim baan voor lokale initiatieven!

Het Westerkwartier bruist van energie! Er worden tal van initiatieven ontwikkeld. Een kleine greep: 

Energiecoöperaties op dorps- of streekniveau. Ruimte om samen ”kleine” zonneparken te exploiteren en andere mogelijkheden te onderzoeken om de energietransitie te bevorderen. 

Zowel jongeren als ouderen hebben behoefte elkaar te ontmoeten. De eerste groep droomt van een eigen jeugdhonk of jeugdsoos en ouderen willen graag een buurthuis, dorpshuis of een andere plek waar men samen kan komen. Soms stuit het op weerstand van omwonenden. Maar samen moeten wij oplossingen kunnen bedenken.  Inwoners kunnen en willen soms taken van de gemeente overnemen in wijken of dorpen. (Right to Challenge) Het varieert van groenbeheer tot het overnemen van ouderenzorg. Er blijkt veel meer te kunnen dan we voor mogelijk houden. In Nederland zijn al tal van voorbeelden hiervan.  Het CDA wil deze initiatieven ondersteunen en faciliteren. Samen met initiatiefnemers op zoek gaan naar oplossingen en samen de verantwoordelijkheid delen.

Ymte Sijbrandij

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.