19 oktober 2018

Samen voor toekomstvaste verbindingen

Vanaf 1 januari 2019 zijn we door herindeling één grote gemeente Westerkwartier. Niet het grootste door het aantal inwoners maar door de oppervlakte wordt het Westerkwartier één van de grootste gemeenten van Nederland. De afstanden binnen het Westerkwartier zijn naar verhouding dan ook behoorlijk groot.

Meer dan alleen Oost-Westverbindingen
De doorgaande verbindingen in het Westerkwartier lopen veelal van west (Friesland) naar oost (stad-Groningen) en zijn overwegend goed. Denk daarbij aan de A7, het van Starckenborghkanaal, de (verdubbelde) spoorlijn Groningen-Leeuwarden en de Frieschestraatweg. De vorming van de gemeente Westerkwartier biedt mogelijkheden om problemen die door bedrijven en inwoners worden ervaren, te benoemen en aan te pakken. Het gaat dan met name om de verbinding vanuit het noorden van de nieuwe gemeente richting de A7, de verbinding tussen Leek en Zuidhorn en de brug bij Gaarkeuken.

Veelal wordt de verbinding tussen Zuidhorn en de A7 genoemd als te verbeteren verbinding. Forensen en bedrijven die naar Drachten/Heerenveen en verder moeten reizen ondervinden daarbij hinder en vertraging. Een minder vaak genoemd knelpunt is de noord-zuid verbinding is  de brug bij de sluis in Gaarkeuken. Grote bedrijven als Heiploeg en Koopmans maken van deze verbinding gebruik om richting de A7 te komen en verliezen tijd door de veelvuldig open staande brug. De oplossing ligt niet dichtbij maar waarom zouden we hier in de toekomst niet kunnen denken aan een oplossing in de vorm van een aquaduct?  Afstand tussen woonplaats en werk wordt steeds groter, net als de diversiteit van het wegverkeer. Hierdoor wordt het verblijven op vooral slingerwegen onveiliger. Doordat er meer producten en diensten online worden aangeschaft, ontstaan er meer verkeersbewegingen. Deze ontwikkeling roept om een slimme en duurzame wijze als oplossing.

(Digitaal) verbonden zijn
Omdat jongeren het tegenwoordig belangrijker vinden om ‘verbonden te zijn’, gaat het niet alleen om doorstroming en verbetering van wegen, maar ook om een goede digitale infrastructuur. Ondernemers staan te springen om snel en betrouwbaar internet. Niet alleen glasvezel, maar ook snel, stabiel mobiel internet is belangrijk. Wanneer een coöperatieve aanpak snellere en goedkopere mogelijkheden biedt dan gaat de voorkeur daar naar uit.

Omdat steeds meer apparaten mobiele verbindingen eisen, zullen we ons hier in het Westerkwartier ook hard voor moeten maken.

Mijn streven
Inzetten voor het opstellen en uitvoeren van een wensenplan voor een toekomst bestendige  verbindingen in het Westerkwartier!

Jacob Bos
Plaats 4 CDA Westerkwartier

#cdawesterkwarier #kerngezondwesterkwartier #verbinden  #verbondenLandelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.