16 november 2018

Stem CDA voor een gemeente die een bloeiend verenigingsleven actief ondersteund

Stem CDA voor een gemeente die een bloeiend verenigingsleven actief ondersteund.

Met dit speerpunt in ons achterhoofd brengen we met regelmaat werkbezoeken aan diverse verenigingen binnen het Westerkwartier. Als raadslid willen we geïnformeerd blijven van wat er speelt bij onze inwoners. Waar kunnen we als raadslid de inwoners in ondersteunen en wat is er nodig om goed te kunnen functioneren.

Als voorbeeld voor zo’n bloeiende vereniging wil ik graag ons bezoek aan het Jeugd- en Jongerenwerk De Smidse te Niekerk noemen. In oktober jl. werden we hartelijk ontvangen door het bestuur binnen de muren van hun onderkomen. Met eigen ogen en oren hebben we gezien en gehoord wat dit jongerencentrum betekend voor alle jongeren en iedereen die zich nog jeugdig voelt in de omgeving van Niekerk-Oldekerk-Faan en omstreken. Iedere week wordt er van alles georganiseerd. Van knutselmiddagen tot disco’s. Schuimparty’s tot heavy metal optredens. Daarnaast organiseert de Smidse nog vier keer per jaar een andere activiteit. Het hoogtepunt is de jaarlijkse feestweek in Augustus. Van heinde en verre komen de feestgangers. Niemand wil dit missen. Vakanties worden erom heen gepland. Men wil thuis zijn als de feestweek begint.

Wat maakt De Smidse zo succesvol? De bestuursleden benoemen de hechte band die er is in deze dorpen. Het familiegevoel. Je hoort erbij en je wilt erbij horen. Het gebouw De Smidse is recentelijk opgeknapt. Door de inzet van de vrijwilligers en een financiële bijdrage van de Gemeente Grootegast is dit weer mogelijk geworden. Men is weer klaar voor de toekomst. Een toekomst onder de vlag van de nieuwe gemeente Westerkwartier. 

Als gemeente mag je trots zijn dat zo’n vereniging zich zo goed genesteld heeft in zijn leefgemeenschap. Waar een ieder zich thuis voelt. Vele vrijwilligers waren eerst als jonge bezoeker, maar nu zetten ze zich in als vrijwilliger om te zorgen dat de jonge generatie zich hier ook weer thuis voelt!

Dat je als gemeente hiervoor dan die omstandigheden kunt creëren om dit in stand te houden. Daar doe je het dan voor als raadslid. Laten we ons ook binnen de nieuwe gemeente hier sterk voor blijven maken, niet alleen in Niekerk en omgeving maar dat in alle dorpen die bijdrage gegeven kan worden aan het bouwen en of onderhouden van een hecht gemeenschapsgevoel. Wat heeft uw dorp hiervoor nodig, laat u het ons weten?

 

Mariët Horenga-Westra,

Sebaldeburen,

Nr. 7 van de kieslijst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.