19 november 2018

Verkiezingsprogramma CDA Westerkwartier Samenleven doe je niet alleen!

Een nieuw begin, een nieuwe gemeente Westerkwartier!

Wij geloven in een samenleving waar in mensen voor elkaar opkomen en voor elkaar zorgen, waar dat nodig is, en waar iedereen op zijn of haar manier meedoet. Een samenleving waar in mensen ruimte krijgen om verantwoordelijkheid te krijgen en verantwoordelijkheid te nemen en normen en waarden te delen met respect voor onderlinge verschillen. Daarmee verwoorden we de uitgangspunten van het CDA: solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en rentmeesterschap.

Wij willen er zijn voor mensen in die samenlevingen wij vinden dat de gemeente daar in een belangrijke rol speelt. Door initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen inwoners, bedrijfsleven, verenigingen en maatschappelijke organisaties, scholen en kerken

Lezen:

Klik hier voor ons verkiezingsprogramma.

Klik hier voor om ons verkiezingsprogramma in eenvoudige taal.

Luisteren:

Klik hier om ons verkiezingsprogramma te beluisteren.

Klik hier om ons verkiezingsprogramma in eenvoudige taal te beluisteren.

Bekijken:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.