22 september 2018

Wanneer dorpen zelf bepalen wat goed voor ze is

Veel mensen denken misschien; ‘Wanneer dorpen zelf bepalen wat goed voor ze is, zal alles in de soep lopen’. Het tegendeel is waar. Inwoners van dorpen kunnen naar mijn idee goed bepalen wat goed voor ze is. Dit blijkt uit de initiatieven die ze nemen om hun dorp mooier, schoner en leefbaarder te maken. Wij zijn van mening dat dorpswethouders kunnen bijdragen aan het behoud van leefbaarheid in de kernen ook in een grote gemeente zoals de gemeente Westerkwartier dat gaat worden.

De afgelopen weken hebben wij bezoeken gedaan in ons prachtige Westerkwartier. Ik doe dit graag om als raadslid benaderbaar te zijn. Door de bezoeken kan ik mij deze informatie eigen maken, en me inleven in de bewoners. In de afgelopen week ben ik bij een bijeenkomst geweest over “park 825 Aduard”. De bewoners uit het dorp zijn vanuit de dorpsvisie aan het werk gegaan om een betere invulling te geven aan het gebied rond MFC de Meeden.Ze willen hier een plek creëren om elkaar te ontmoeten en bovendien die je uitdaagt om te gaan bewegen. Bewegen heeft immers een positieve bijdrage op de gezondheid.Het is goed om te zien met welk enthousiasme dorpsbewoners aan de slag zijn gegaan met dit plan. Ze gaven aan dat dit het grootste burgerinitiatief in noord Nederland is tot nu toe. Aduard neemt hiervoor zelf het initiatief. Dit geeft aan dat bewoners heel goed zelf in staat zijn om te besluiten wat goed is voor hun dorp. Zij weten ten slotte wat er speelt in het dorp al zullen er altijd mitsen en maren zijn bij dit soort plannen.

In de relatie met de nieuwe gemeente kan een dorpenwethouder hierin een goede faciliterende rol spelen. De dorpswethouder zorgt er voor dat hij of zij weet wat er leeft en speelt in het dorp en onderhoudt de relaties met het dorp. Doordat de dorpswethouder zich bezig houdt met een of meerdere dorpen kan hij of zij handelen van uit het belang van het dorp.

Zelf ben ik woonachtig in Grijpskerk. Ik ben trots op hoe wij hier als inwoners samen met de gemeente het voor elkaar hebben gekregen om verzorgingstehuis de Wierde te behouden. De Nieuwe Wierde heeft een belangrijke plek in het dorp als woonzorgcentrum. 
Hierdoor kunnen ouderen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. 
De komende tijd gaat men bezig met het realiseren van een MFC in Grijpskerk. Waar alle inwoners gebruik kunnen maken van voorzieningen zoals een restaurant, bibliotheek, fysiotherapie etc. Een MFC is een mooie plek om elkaar te ontmoeten.

Wij als inwoners van het Westerkwartier mogen trots zijn op elkaar, en hoe wij met elkaar MFC’s onderhouden en realiseren.
Want samen leven doe je niet alleen!

Grijpskerk 22 september 2018
Annejet Jansma
Nr 5 van de kieslijst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.