13 februari 2019

Winkeltijdenverordening gemeente Westerkwartier 2019

In de raadsvergadering van 13 februari jl. heeft Geertje Veenstra namens de CDA-fractie door onderstaande bijdrage het standpunt van de fractie over de winkeltijdenverordening verwoord.

Het was onder het kabinet Rutte II dat in juli 2013 het besluit werd genomen om de bevoegdheid tot winkelopenstelling bij de gemeente neer te leggen, een initiatief van Groen Links en D66. Een besluit welke uitstekend past bij het CDA, immers de samenleving moet de besluiten nemen op een zo laag mogelijk niveau. Wij Christen Democraten gaan uit van een samenleving die gebaseerd is op vertrouwen, op het vertrouwen dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen waarvoor ze ook de ruimte krijgen. Het CDA noemt dit “gespreide verantwoordelijkheid” een van de vier kernbegrippen waar wij voor staan 

Voor ons ligt een verordening die de afgelopen weken de oorzaak is geweest van nogal wat reuring in bepaalde delen van onze gemeente; de verordening winkeltijden. De reuring gaat dan specifiek over het al dan niet openstellen van winkels op de zondagen.

 In onze verkiezingstijd heeft het CDA uitgedragen en benoemd te hechten aan de zondagsrust waarbij we ons er terdege van bewust waren dat de opstelling van winkels in een deel van de gemeente al realiteit was.

In november 2018 mochten de inwoners van het Westerkwartier naar de stembus met het uiteindelijke resultaat de partijen VZ Westerkwartier, ChristenUnie, PvdA en onze CDA fractie als coalitiepartijen. Elk met hun eigen visies. Elk met hun eigen standpunten.

In gesprekken die gevoerd zijn hebben we elkaar gevonden in de winkeltijdenverordening zoals deze nu voorligt.

De vraag die we ons als fractie gesteld hebben is, moeten wij onze kenmerken aanpassen aan de omgeving, of houden we vast aan de door vele inwoners gekoesterde sociaal economische kenmerken. Het doet je denken aan een reclame slogan: “Als je maar lang genoeg jezelf blijft word je vanzelf bijzonder”.

 Een van de uitgangspunten van het christen democratisch gedachtengoed is zoals gezegd “gespreide verantwoordelijkheid”. Niet vanuit het egocentrische eigenbelang maar omzien naar elkaar. Onze toekomst is niet de uitkomst van het eigenbelang, concurrentie, belangen tegenstellingen maar van samenwerking, betrokkenheid, zorg en verantwoord beheer van wat ons is toevertrouwd. We hebben ons niet principieel uitgesproken tégen de openstelling van winkels op de zondag. Wel willen we benadrukken ons te zullen blijven inzetten voor een balans tussen het behoud van de zondagsrust, toerisme en alle ondernemers. We willen aangeven dat dit onderwerp heel genuanceerd ligt. Het belang van de zondag als rustdag en de veranderende samenleving lijkt elkaar op dit vlak te bijten. Daarom reageert een ieder ook zo fel wanneer iemand een andere mening dan de zijne uitspreekt. We pleiten hierin voor respect voor een ieders mening. In voorliggende verordening zien wij dit terug.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.