Hielke Westra

Wethouder

Wethouder met als portefeuilles:

- Project voorbereiding Omgevingswet
- Duurzaamheid, onderdelen:
    - Energietransitie
    - Milieu / afval-
- Gaswinning en Aardbevingen
- Innovatie (aanjaagfunctie)
- Water(keten)
- Gemeentelijke vastgoed: beheer en onderhoud
- Huisvesting voortgezet onderwijs
- Kunst en Cultuur
- Bibliotheken

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.