Het internationale Cittaslow-keurmerk is een mooie manier om de schoonheid van ons gebied te promoten. Met dit keurmerk wordt de identiteit van ons gebied gekenmerkt met begrippen als rust, ruimte en streekeigen producten. Veel ondernemers in onze gemeente hebben zich Cittaslow verklaard en beginnen de voordelen hiervan te ervaren. Het keurmerk verbindt ondernemers. Wij gaan werk maken van Cittaslow door het ook te benutten als aanjager van innovatie en economische en toeristische ontwikkeling.

Wij zien Cittaslow nadrukkelijk als een kans

Dit betekent dat Cittaslow niet beperkend wordt toegepast, maar benut wordt voor toekomstbestendige ontwikkelingen. Gericht op een gezonde toekomst, beheerste groei, verantwoorde innovatie, duurzame energie en gericht op de langere termijn. Wij realiseren ons dat hierbij de kosten uitgaan voor de baten, en zijn bereid hierin te investeren.

Creëren mogelijkheden voor natuurbegraven

De wens om een geliefde na overlijden blijvend te kunnen herdenken op een plaats in de natuur in onze eigen gemeente, is bij een deel van onze inwoners aanwezig. Wij begrijpen deze wens en willen initiatieven voor het creëren van vormen van natuurbegraven ondersteunen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.