Ons verkiezingsprogramma is ambitieus en kan de indruk wekken dat voor de uitvoering van onze speerpunten alleen maar meer geld uitgegeven moet worden. We vinden het dan ook belangrijk om te benadrukken dat wij bij de uitvoering van deze speerpunten het uitgangspunt hanteren dat dit op een verantwoorde wijze gebeurd. Dit betekent dat dit vorm krijgt vanuit een solide en toekomstbestendige begroting. Dat betekent ook een organisatie die effectief en efficiënt wordt ingericht en aangestuurd. Hierbij zetten wij in op zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners. Er zal dan ook geen sprake zijn van en-en-en, maar van of-of. Nieuw beleid ten koste van oud beleid. Dit vraagt om moeilijke beslissingen. Wat gaan we niet meer doen om nieuwe ontwikkelingen de ruimte te geven?

Wij zijn klaar om deze verantwoordelijkheid te nemen en willen samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, vanuit een solide financiële en toekomstbestendige gemeentelijk organisatie bouwen aan een mooi, schoon en levendig Westerwolde.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.