Wij gaan voor een energieneutraal Westerwolde binnen 20 jaar! Dit betekent dat de turbo erop moet…! Er is een nota “energietransitie Westerwolde” in de maak. Een goed begin! Maar ook hier moet de ambitie omhoog. Denk aan een innovatiefonds voor ondernemers of een leenstelsel voor het energieneutraal maken van bestaande woningen. Wij zijn bereid om investeringen te doen om deze doelstelling te behalen. Zo’n ambitieus plan zal ongetwijfeld externe subsidies of investeerders aantrekken en een positieve werking hebben op de werkgelegenheid.

Alle vormen van duurzame energie zijn bespreekbaar

De ambitie om binnen 20 jaar energieneutraal te zijn is hoog. Dit vraagt om een daadkrachtig bestuur en heldere besluiten over het inzetten van alle mogelijke vormen van duurzame energie. Energie uit wind, zonne-energie , aardwarmte en andere vormen van duurzame energie zijn nodig om deze ambitie te kunnen halen. Wij zijn bereid om tijdelijke vergunningen te verstrekken, onder strikte voorwaarden. Dit betekent dat er een helder kader moet liggen, waarin voorwaarden worden gecreëerd om het woonplezier voor inwoners te beschermen.

Experimenten “duurzaamheid” stimuleren

De technische ontwikkelingen gaan snel. Er zijn steeds weer innovatieve plannen om op een duurzame manier met onze omgeving om te gaan. Wij roepen inwoners op om met nieuwe initiatieven te komen, zoals bijvoorbeeld een ecodorp. Wij willen inzetten op het creëren van ruimte binnen het beleid voor duurzaamheidsexperimenten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.