14 oktober 2015

Uitnodiging politiek café

Geachte leden,

De problematiek rondom asielzoekers is prominent in het nieuws. Wellicht heeft u uit lokale media vernomen dat er ook in het Westerkwartier sprake is van plaatsing van asielzoekers.

Onlangs heeft de gemeenteraad in Zuidhorn unaniem een motie aangenomen, waarin het college wordt opgedragen te onderzoeken welke mogelijkheden de gemeente Zuidhorn kan bieden in het kader van deze problematiek. Het CDA in de gemeente Zuidhorn is benieuwd naar uw mening en organiseert daarom een politiek café.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 28 oktober in de bovenzaal van Bistro Het Oude Raadhuis in Zuidhorn (Hoofdstraat 4, 9801 BW Zuidhorn). Het programma ziet er als volgt uit:

·         19.45 - 20.00 Ontvangst met koffie

·         20.00 – 20.15 Inleiding

·         20.15 – 21.30 Beschouwing problematiek

·         21.30 – 22.00 Sluiting en naborrel met een hapje en drankje

De avond zal worden geleid door Vladimir Bartelds, docent en journalist. Verder is er een expert uitgenodigd die één en ander kan vertellen over ervaringen met het opzetten van asielzoekerscentra.

Omdat de problematiek voor het gehele Westerkwartier geldt zijn CDA-ers in de andere drie gemeenten van het Westerkwartier ook uitgenodigd. Daarom willen wij u vragen u op te geven voor deze bijeenkomst in verband met de maximale capaciteit. Geef u op door een mail te sturen naar richardbeen@hotmail.com. Een brief sturen kan ook, het adres van het secretariaat CDA-Zuidhorn is Hooglanden 27, 9801 LA Zuidhorn.

Graag zien wij uw reactie tegemoet!

Met vriendelijke groet namens fractie en bestuur,

Martin Boog, raadslid Richard Been, secretaris

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.