Fred Stol, Zuidhorn

Wethouder

 

 

 

Taken portefeuilles

plattelandsbeleid dorpshuizen en multifunctionele centra coördinatie implementatie toekomstvisie openbare werken, infrastructuur, straten en pleinen recreatie en toerisme sport kunst en cultuur

 

Mijn naam is Fred Stol (‘69) en ik woon met mijn vrouw Marian en dochters Eva en Margo in Zuidhorn. Ik ben geboren en opgegroeid op een boerderij in Oldehove. Na de huishoudschool in Oldehove en de landbouwschool in Oldekerk ben ik de detailhandelschool gaan doen. Vanaf dat moment ben ik leren leuk gaan vinden en om die reden ben ik toen doorgegaan naar het hogere beroepsonderwijs waar ik Personeel en Arbeid heb gestudeerd. Via een stage bij een sociale werkvoorziening werd ik nieuwsgierig naar het antwoord op de vraag: “Hoe krijg je ambtenaren in beweging?” Op dit vraagstuk ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens deze studie woonde ik in Noordhorn en Amsterdam.

In 1998 ben ik mijn werkzame leven begonnen bij Essent. Via een interne opleiding heb ik diverse functies vervuld als organisatieadviseur en leidinggevende. Via een tussenstap bij energieconcurrent Oxxio was ik erg blij terug te keren naar mijn geboortestreek. Als projectcoördinator en leidinggevende ben ik toen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg aan de slag gegaan. 

In 2005 ben ik betrokken geraakt bij de politiek door een politiek café van het CDA Zuidhorn. Toen ik in 2006 in de gemeenteraad werd verkozen ben ik het gemeentebestuur steeds leuker gaan vinden. Zo leuk zelfs, dat ik van mijn hobby mijn werk heb gemaakt. Vanaf 2008 tot 2010 heb voor de Gemeente Ten Boer gewerkt. Als Beleidsregisseur Welzijn was ik de schakel tussen het gemeentebestuur in Ten Boer en de uitvoering door de Gemeente Groningen. Hier was ik verantwoordelijk voor de taakvelden Sociale Zaken, Onderwijs, Sport en Welzijn.

Vanaf april 2010 ben ik wethouder en 1e locoburgemeester voor de Gemeente Zuidhorn. Mijn portefeuilles zijn; openbare werken, coördinatie implementatie toekomstvisie, sport, recreatie en toerisme, plattelandsbeleid, dorpshuizen en multifunctionele centra, kunst en cultuur.

De uitgangspunten van het CDA (gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap) zijn in mijn opvoeding meegegeven. Daarom voel ik mij thuis bij het CDA. Vanuit Bijbelse gerechtigheid hebben we de opdracht om de zwakkeren te beschermen. Vanuit solidariteit doen we een appél om oog te hebben voor elkaar. Natuurlijk gaan we uit van eigen verantwoordelijkheid zodat iedereen de ruimte en mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen. En vanuit rentmeesterschap moeten we zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving zodat de volgende generatie ook kan genieten van de schepping.

Mijn karakter kenmerkt zich door een gedrevenheid om met anderen tot resultaten te komen. Ik wil me volledig inzetten voor een goede samenwerking tussen gemeente en haar inwoners. Ik vind het erg belangrijk dat mensen elkaar goed en gemakkelijk kunnen vinden. Hiervoor wil ik mij inzetten door zelf ook benaderbaar te zijn voor alle inwoners en de diverse organisaties. Een sterke gemeente is immers gebaseerd op sterke gemeenschappen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.