Geertje Veenstra, Zuidhorn

Fractievoorzitter

Wie ben ik…
Geertje Veldhuis-Veenstra. Op 3 september 1976 ben ik geboren in Bunschoten en gaven mijn ouders mij de naam Geertje. Lang heb ik niet in Bunschoten gewoond. We verhuisden als snel naar de provincie Groningen. Hier heb ik in mijn jeugd gewoond in de dorpen Aduard, Zuidhorn en Oldehove. Tijdens mijn studie ben ik in Groningen gaan wonen en heb daar mijn man Jaap leren kennen. We zijn getrouwd en hebben samen 4 kinderen gekregen.
Momenteel ben ik werkzaam als coördinator en hulpverlener bij het Leger des Heils; Bij Bosshardt in Groningen. Bij Bosshardt is een buurtsteunpunt. Met behulp van 25 vrijwilligers kunnen we het mogelijk maken mensen een soort thuis te bieden. Voorheen was ik werkzaam in de dagopvang en als ambulant begeleider. Ik heb veel geleerd de afgelopen jaren, eigenlijk leer ik elke dag! Een grote passie voor mensen heb ik in de loop der jaren ontwikkeld.
Deze passie gebruik ik niet alleen in mijn werk, maar ook als moeder. Sporten met de kinderen, activiteiten in de kerk en op school en mijn inzet als vrijwilliger voor de Voedselbank. Waar God mij gaven heeft gegeven, wil ik deze graag inzetten.

Motivatie
Ik geloof in een samenleving waarin mensen voor elkaar opkomen en voor elkaar zorgen. Deze onderlinge betrokkenheid past goed bij mij. De afstand tussen de burger en de politiek zou ik graag willen verkleinen. Juist nu is dat nodig omdat de overheid zich terug trekt op het gebied van zorg en ondersteuning. Het zou mooi zijn als we hetzelfde doel hadden, maar dan moeten we deze wel eerst van elkaar weten. Communicatie is een belangrijk punt hierin. 

Het CDA ziet een overheid die niet tegenover u staat, maar pal naast u. Vertrouwen is daarbij het uitgangspunt en dat geven we graag aan mensen en organisaties. Wederzijds vertrouwen haalt het mooiste in mensen naar boven. Met veel toewijding wil ik mij inzetten, om samen met anderen, het verschil te kunnen maken in de gemeente Zuidhorn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.