Jaap Tel, Zuidhorn

Fractielid

Wie ben ik…
Jaap Tel. Ik ben op 19 juli 1975 geboren in Roden en hier heb ik tot nu toe het grootste deel van leven gewoond. Voor mijn studie ben ik op mijn 21e naar de stad Groningen vertrokken. Na mijn opleiding aan de HEAO (accountancy) heb ik gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (bedrijfseconomie). In 2000 begon ik mijn werkzame leven bij het accountants- advieskantoor PricewaterhouseCoopers waarna ik in 2002 de overstap heb gemaakt naar de gemeente Groningen. Hier heb ik bijna acht jaren gewerkt met als werkveld gemeentefinanciën (o.a. jaarrekening, begroting, voorjaarsnota, meerjarenraming en het gemeentefonds). Sinds mei 2010 werk ik bij de provincie Groningen. Ook hier liggen mijn werkzaamheden op het financiële vlak (o.a. provinciaal belastinggebied, provinciefonds, btw- en btw-compensatiefonds). Sinds 2003 ben ik getrouwd met Judith en we hebben samen drie jonge kinderen. In 2008 zijn wij als een van de eerste bewoners komen wonen in de wijk Oostergast van Zuidhorn.

Sinds 2008 ben ik als steunfractielid actief betrokken bij de lokale politiek en sinds januari 2012 ben ik benoemd als raadslid voor het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.