Mijn Columns

Beste leden

Alle vezels in mijn lichaam zeggen dat dit het moment is om (weer) in de actuele politieke arena te stappen. Daarom heb ik met overtuiging gesolliciteerd naar de functie van voorzitter van het CDA. Via dit bericht wil ik graag delen waarom ik de stap naar voren heb gezet.

De afgelopen jaren heb ik om meerdere redenen bewust afstand gehouden van de dagelijkse politiek. Dat betekent niet dat ik de binding met de politiek in het algemeen en het CDA in het bijzonder uit het oog heb verloren. Integendeel, landelijk was ik actief als penningmeester van ons Wetenschappelijk Instituut en was ik diverse malen lid van de vertrouwenscommissie voor nieuwe Tweede Kamerleden. Die ervaringen hebben mij gesterkt in de overtuiging dat het CDA goud in handen heeft: ons eigen inspirerende verhaal voor de samenleving én fantastische mensen die deze boodschap authentiek en met passie kunnen uitdragen.

Lokaal en regionaal was ik meermaals interim-voorzitter bij fusieafdelingen, was ik voorzitter van de vertrouwenscommissie voor de kandidatenlijst in de provincie Noord-Holland en in mijn gemeente Medemblik en was ik (in)formateur bij verschillende gemeenten na gemeenteraadsverkiezingen of na een bestuurscrisis in een College. Derhalve meen ik onze partij van binnen en van buiten goed te kennen. Van binnen, als voormalig CDJA-voorzitter, Tweede Kamerlid en jarenlang lid van het Partijbestuur. Van buiten heb ik vanuit al mijn professionele en bestuurlijke werkzaamheden ervaren hoe er door burgers tegen de politiek en tegen het CDA wordt aangekeken.

Het komt nu aan op handelen
Langer vanaf de zijlijn toekijken is voor mij geen optie. Het CDA maakt een zware tijd door, maar heeft alle potentie om weer de maatschappelijke beweging te worden die het verschil maakt. Dat vraagt een enorme inspanning en een kanteling van onze aanpak. De rapporten van Spies, Van Rooij en Van Zwol leggen de basis. Maar, zoals de overduidelijke boodschap van het Congres in de Brabanthallen, papier is geduldig. Het komt nu aan op handelen.

Graag wil ik leiding geven aan dat proces. Samen met en in een heldere taak- en rolverdeling met het politiek leiderschap en in de (mogelijke) driehoek kabinet – fractie – partij. In een veel meer interactieve verbinding lokaal/regionaal en landelijk. Met activiteiten binnen de partij en in wisselwerking met de buitenwereld, met alle generaties en culturen. Zij aan zij.

Organiseren, verbinden en enthousiasmeren
Mijn kracht zit in het organiseren, verbinden en enthousiasmeren. Onze partij heeft behoefte aan een ervaren voorzitter, die met elan werkt aan een moderne en vernieuwende aanpak, zowel wat betreft organisatie als inhoud. In mijn huidige functie werk ik volop aan innovatie en aan de maatschappelijke thema’s die zich in de voedingsmiddelenindustrie voordoen. Wij plaatsen daarbij jonge mensen met passie en visie, studenten en young professionals, in het hart van de strategische doelen van het bedrijf. 

Ik ben één van de mede-oprichters van het netwerk jonge WI-ers en ben daarin als coach actief. In Noord-Holland heb ik een groep van jonge talentvolle bestuurders van onder de 40 verzameld om regelmatig ervaringen met elkaar uit te wisselen. Als voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep verenigen wij de bedrijven en ondernemers en zetten in nauwe samenwerking met de gemeenten en maatschappelijke partners de regio op de kaart. Wij hebben een nieuwe werkwijze ontwikkeld, waarbij wij de traditionele verenigingsstructuur met leden koppelen aan een actieve participatie van parelondernemingen en maatschappelijke partners in tal van werkgroepen. Ik was 10 jaar voorzitter van een grote handbalvereniging, die topsport met breedtesport verenigt. Binnen de vereniging hebben we een actieve handbaltak voor mensen met een verstandelijk beperking opgezet.

Ik ken de politiek en het “Haagse wereldje” van binnenuit, maar heb een gezonde afstand. Ik ben door mijn ervaring bestand tegen de grote druk die dit krachtenveld met zich mee brengt. Ik heb geen andere ambitie dan voorzitter van het CDA te worden.

De partij in beweging brengen
Kortom, de partij in beweging brengen, de leden verbinden én de verbinding met de buitenwereld herstellen zijn de doelen waar ik voor ga. Jong en oud, stad en platteland, nationaal en lokaal, alle religies én al die andere mensen die zich in het CDA herkennen omdat wij de partij van de samenleving zijn.

We hebben écht goud in handen en dit is het moment om het te verzilveren. Daarom wil ik de nieuwe voorzitter van álle CDA’ers zijn! 

Met vriendelijke groet,

Hans Huibers

Werkervaring

 • 2015 – heden NMK Esbaco, Frontier. Strategisch adviseur
 • 2020 – heden Opleidingsadviseur Inholland, Food Commerce & Technology
 • 2014 – 2015 M&O-groep, Directeur
 • 2012 - 2014 Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, 
 • 2004 – 2012 MBO Raad, Algemeen Directeur
 • 1995 - 2004 NV Huisvuilcentrale N-H, Directeur Strategie & Organisatie
 • 1989 - 1994 Tweede Kamerlid

Vrijwilligerservaring

 • 2016-heden Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep 
 • 2021-heden Lid RvA Platform vmbo Dienstverlening & Producten 
 • 2012-2020 Penningmeester Wetenschappelijk Instituut 
 • 2008-2019 Voorzitter Westfriesland SEW 
 • 2018-2019 (In)formateur Bergen (2019), Drechterland (2018) en Den  Helder (2018)
 • 2007-heden Onafhankelijk voorzitter van de volgende lokale afdelingen: CDA Medemblik (2007-2011), CDA Alkmaar (2013-2014), Purmerend -Beemster (2019-2021).
 • 2004-2012 Voorzitter RvT Cultuurcompagnie Noord-Holland  
 • 2000-2010 Voorzitter Stichting De Gouw (Katholieke basisscholen)  
 • 1996-2006 Lid RvT Westfriesgasthuis 
 • 1997-2004 Voorzitter CDA Noord Holland 
 • 1995-1998 Bestuurslid Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking 
 • 1984-1988 Voorzitter  CDJA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.