Het is oorlog in Europa. In een week tijd zijn al 660.000 Oekraïense burgers op de vlucht geslagen. Het UNHCR vreest voor de grootste vluchtelingencrisis van deze eeuw in Europa. Oekraïners zijn Europeanen. Opvang in de regio betekent dan ook dat we als Europa en Nederland zelf deze mensen gaan helpen. Samen kunnen we dat!

Nederland biedt nu al noodhulp, medische hulp en humanitaire steun aan de mensen in Oekraine, maar we moeten ons ook voorbereiden op de komst van een nog onbekend aantal Oekraïense vluchtelingen naar ons land. Wij roepen het kabinet om snel met een noodplan te komen om de hulp en opvang in goede banen te
leiden.

Een speciale opvangambassadeur

Het kabinet moet een speciale opvangambassadeur aanstellen, die heel snel met gemeenten en maatschappelijke organisaties opvanglocaties en – voorzieningen kan organiseren. Wij denken aan leegstaande hotels, kantoorgebouwen en andere locaties die we snel geschikt kunnen maken.

Goede spreiding van de opvang

Het kabinet let op een goede spreiding van de opvang over het hele land.

Coördinatiepunt particuliere initiatieven

Er komt een landelijk coördinatiepunt voor particuliere initiatieven. Hier kunnen mensen terecht die financiële hulp willen bieden, hulpgoederen inzamelen of thuis onderdak willen bieden. Het coördinatiepunt zorgt voor een snelle koppeling van vraag en aanbod en voor een goede begeleiding en ondersteuning van opvanggezinnen.

Nationale opvangconferentie

Het kabinet houdt op korte termijn een nationale opvangconferentie om met de provincies, gemeenten, kerken, verenigingen en andere organisaties hun bijdrage te bespreken en goede afspraken te maken over de coördinatie.

Verblijfstermijn inwoners Oekraïne verlengen

Op grond van Europese regels mogen inwoners van Oekraïne nu al 90 dagen binnen de EU verblijven. Wij steunen het voorstel om deze verblijfstermijn te verlengen tot één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met nog een jaar. Daarbij krijgen deze mensen dezelfde rechten als bij de aanvraag van de asielprocedure, als het bijvoorbeeld gaat om medische ondersteuning en levensonderhoud.

Ondersteuning buurlanden Oekraïne

Buurlanden van Oekraïne die naar verhouding nu al veel mensen opgevangen, worden vanuit Europa financieel en praktisch ondersteund worden om de vluchtelingen goede noodhulp te kunnen bieden. Nederland kan daarin het voortouw nemen.

Verdeling vluchtelingen

Ook in Europa maken we goede afspraken over de verdeling van vluchtelingen.

#heelNederlandhelpt

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.