Dorps- en buurthuizen vormen vaak het sociale hart van onze gemeenschappen. Zij dragen bij aan de leefbaarheid in kleine kernen. Door de coronacrisis dreigen zij permanent hun deuren te moeten sluiten, omdat zij niet onder de economische regelingen vallen. CDA Fractievoorzitter Pieter Heerma roept het kabinet op om samen met provincies en gemeenten in gesprek te gaan om dit te voorkomen.

Heerma: ‘Ik vind het zorgwekkend. Juist dorps- en buurthuizen zorgen voor dagbesteding en vermaak. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het overeind houden van deze plekken is van wezenlijk belang voor de leefbaarheid van kleine gemeenten. Gemeenten, provincies en het kabinet moeten samen om tafel om te voorkomen dat deze belangrijke plekken dreigen om te vallen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.