25 maart 2016

CDA: Geef werkgevers rechtstreeks toegang tot doelgroep in bestanden UWV

Het CDA wil dat werkgevers nog voor de zomer toegang moeten krijgen tot de profielen van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet, in de bestanden van het UWV. Dat voorstel doet CDA woordvoerder Pieter Heerma aan minister Asscher (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Het resultaat van de Participatiewet laat nog veel te wensen over. Werkgevers klagen over de gebrekkige toelevering van mogelijk geschikte kandidaten vanuit UWV en gemeenten. Door werkgevers rechtstreeks toegang te geven tot deze doelgroep vergroot je de kans op werk voor mensen in deze groep,” aldus Heerma.

Bureau Berenschot doet op dit moment onderzoek naar de mogelijkheden en de voor- en nadelen van de overdraagbaarheid van het quotum bij de inkoop van diensten door sociale ondernemingen. Nog voor de zomer neemt de staatssecretaris een definitief besluit over de mogelijkheid om de verloonde uren bij inkoop van diensten mee te laten tellen bij de inkopende partij. Heerma heeft de regering daarom gevraagd om bij de uitwerking van de overdraagbaarheid van het quotum zorg te dragen voor de inkoop bij bedrijven met de hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO-ladder).

Heerma: “Overdraagbaarheid gericht op sociale ondernemingen kan een goede bijdrage leveren aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO-ladder biedt de mogelijkheid om dit op praktische wijze vorm te geven. Laten we daarom die PSO-ladder hier gewoon bij betrekken. Overdraagbaarheid beperken tot inkoop bij bedrijven die ten minste PSO 3 hebben is toch een simpele bruikbare methode die ook onderzocht moet worden.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.